När Dödsfallet Inträffar

Dödsfall

Information om vad man ska göra och vilka man ska kontakta när en anhörig dör.

försäkringar

Betalas försäkringar ut automatiskt vid dödsfall?

Utbetalningar från försäkringsbolag fungerar inte med automatik vid dödsfall. Det finns åtskilliga miljoner varje år i försäkringar som aldrig betalas ut!
16 april, 2015/by Begravningssidan
Flaggning Begravning

Flaggningsregler vid dödsfall och begravning

Vid flaggning på halv stång, skall flaggan först hissas i topp för att omedelbart därefter sänkas så att mitten av flaggans kortsida är mot 2/3.
16 april, 2015/by Begravningssidan
samtal dödsfall

Hur berättar man för anhöriga om ett dödsfall?

Oavsett om ett dödsfall är väntat eller oväntat, är det svårt att meddela anhöriga om ett dödsfall. De första som bör informeras är den närmaste familjen.
16 april, 2015/by Begravningssidan
dödsfall barn

Hur berättar man för barn om dödsfall?

Man ser olika på döden i olika åldrar och det är inte enkelt att berätta för ett barn om att någon har dött. Låt barnet ställa många frågor.
16 april, 2015/by Begravningssidan
kroppen vid dödsfall

Hur förändras kroppen efter dödsfall?

Efter att man har dött så förändras kroppen en del. Förändringarna ter sig olika beroende på temperatur och luftfuktighet.
16 april, 2015/by Begravningssidan
sorg

Hur hanterar man sorg?

Det är viktigt att gå igenom sorgen utan att stänga av sina känslor. Det tar olika lång tid att bearbeta sorg och man gör det på helt skilda sätt.
16 april, 2015/by Begravningssidan
begravningsbyrå

Hur hittar man och väljer begravningsbyrå?

Det kan vara värt att lägga ner lite tid på att leta och upp välja begravningsbyrå. Arbetsmetoder och kostnader kan skilja en del.
16 april, 2015/by Begravningssidan
transport avlidne

Hur och var transporteras den avlidne?

Sjukvården, dödsboet/begravningsbyrån och begravningshuvudmannen ansvarar för transporten av den avlidne.
16 april, 2015/by Begravningssidan
Dödsannons

Hur skriver man en dödsannons?

När någon har avlidit så brukar de efterlevande sätta in en dödsannons i tidningen för att berätta för omgivningen om vad som har hänt.
16 april, 2015/by Begravningssidan
avlidnes hem

Hur tar man hand om den avlidnes hem vid dödsfall?

När en ensam anhörig har avlidit, måste man se till dennes hem så snart som möjligt. Efter bouppteckningen kan man fundera på mer permanenta lösningar.
16 april, 2015/by Begravningssidan
kostnader begravning

Kostnader vid dödsfall och begravning

Det är mycket att tänka på vid en begravning och priserna varierar en hel del beroende på i vilken omfattning ceremonin ska hållas och hur många som kommer.
10 maj, 2023/by Begravningssidan
ledighet dödsfall

Ledighet vid dödsfall och begravning

Det finns vissa regler som gäller för ledighet vid dödsfall i Sverige där man i de allra flesta fall så följer man kollektivavtalet.
25 april, 2023/by Begravningssidan
begravningsbyrå

Måste man ta hjälp av en begravningsbyrå?

Man måste inte ta hjälp av en begravningsbyrå. Någon kan ta på sig ansvaret att kontakta alla instanser. Det är dock ett ganska omfattande arbete.
16 april, 2015/by Begravningssidan
Obduktion

När kan myndigheter kräva att obduktion utförs?

En obduktion av en avliden person, innebär att kroppen öppnas och undersöks. Obduktion kan vara klinisk eller rättsmedicinsk.
16 april, 2015/by Begravningssidan
balsamering

Vad är Balsamering?

Balsamering är en åtgärd för att uppskjuta eller förhindra den döda kroppens förruttnelse. Metoden kan användas inför begravning eller längre transporter.
16 april, 2015/by Begravningssidan
dödsannons

Vad är en dödsannons?

En dödsannons är den annons man skickar in till tidningen för att tala om att någon närstående har avlidit. Den skickas vanligtvis till lokala tidningen.
16 april, 2015/by Begravningssidan
dödsbevis

Vad är ett Dödsbevis och Dödsorsaksintyg?

När en person avlider utfärdas ett dödsbevis och dödsorsaksintyg. De utfärdas av den läkare som konstaterat dödsfallet.
16 april, 2015/by Begravningssidan
försäkringar

Vad finns det för försäkringar vid dödsfall?

Det kommer att underlätta för de kvarlevande om man är försäkrad vid dödsfallet. Vissa försäkringar ingår i kollektivavtalet och andra kan man teckna själv.
16 april, 2015/by Begravningssidan
arbetskamrat

Vad gör man om en arbetskamrat dör?

När en arbetskamrat dör, kan det bli en lika stor sorg som när en nära anhörig dör. Då är det viktigt för chefen att hantera situationen på bästa sätt.
16 april, 2015/by Begravningssidan
dödsfall utomlands

Vad händer vid dödsfall utomlands?

Om det ofattbara inträffar, att den du reser med avlider utomlands, är det första du ska göra att kontakta den svenska ambassaden i landet du befinner dig.
16 april, 2015/by Begravningssidan
begravningsbyrå

Vad kan en begravningsbyrå hjälpa till med?

En begravningsbyrå kan ge råd och fungera som ett stöd i alla frågor som behöver besvaras inför planeringen av begravningen.
16 april, 2015/by Begravningssidan
begravningsbyrå kostnad

Vad kostar det att få hjälp av en begravningsbyrå?

De flesta anlitar en begravningsbyrå när en nära anhörig har avlidit. Begravningsbyråer är privata företag som tar betalt för sina tjänster.
16 april, 2015/by Begravningssidan
begravningsbyrå

Vad ska man tänka på innan man träffar begravningsbyrån?

Det är bra om man tänker igenom hur man vill att begravningen ska utformas, innan man gör det första besöket hos begravningsbyrån.
16 april, 2015/by Begravningssidan
uppsägning avtal

Vilka avtal och tjänster behöver man säga upp vid dödsfall?

Ett dödsfall kommer oftast överrumplande och det är inte lätt att då tänka klart på vilka avtal och tjänster som behöver sägas upp efter den avlidne.
16 april, 2015/by Begravningssidan
kontakta dödsfall

Vilka ska man kontakta vid dödsfall?

När någon som står en nära avlider, så är det lätt att känna att tiden och hela tillvaron stannar upp. Det är svårt att veta vilka man ska kontakta.
16 april, 2015/by Begravningssidan