arbetskamrat

Vad gör man om en arbetskamrat dör?

När en arbetskamrat dör, kan det bli en lika stor sorg som när en nära anhörig dör. Olika anställda har olika sorgbehov och det är viktigt för chefen att kunna hantera situationen på bästa sätt.

Oftast har de anhöriga fått information om dödsfallet före den avlidnes arbetskamrater. De anhöriga meddelar förmodligen dödsfallet till chefen eller den arbetskamrat som stått den avlidne närmast. Det är sedan viktigt att alla anställda informeras om dödsfallet. Chefen bör därför samla de anställda så fort som möjligt och informera dem om situationen.

När dödsfallet sker på arbetsplatsen

I de fall dödsfallet har skett på arbetsplatsen kommer de anhöriga att informeras i samråd med präst, läkare och kanske även polis. Det är viktigt att arbetsledningen snarast kontaktar de anhöriga för att visa sitt deltagande i sorgen. Arbetsledningen bör ha en plan hur man ska agera i dessa fall. Den bör ha bestämt vem som ska meddela de anställda och vem som ansvarar för kontakterna med den avlidnes anhöriga. Som exempel kan man se hur Uppsala Universitets riktlinjer kring dödsfall på arbetsplatsen ska hanteras här (länk). Saco har även tagit fram en artikel (länk) för hur du som arbetsgivare eller chef ska hantera dödsfall eller meddelanden om svår sjukdom på din arbetsplats.

 

Som chef bör du sända en kondoleans från företaget till den avlidnes närmast anhöriga.

 

Ledighet för anställda

 

Nära anhöriga har enligt lagen rätt till ledighet, men inte till betald ledighet.

 

Nära anhöriga har enligt lagen rätt till ledighet, men inte till betald ledighet. Det är dock vanligt att man som arbetsgivare ger upp till 10 dagars betald ledighet. I de allra flesta fall så följer man kollektivavtalet, men ibland så kan andra överenskommelser göras. Vilka som anses vara nära anhöriga regleras oftast i kollektivavtalet. Vanligen räknas som nära anhörig maka, make, sammanboende, registrerade partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar samt svärföräldrar. Läs mer om ledighet vid dödsfall och begravning här (länk).

Det kan även vara aktuellt att ge anställda som hade en nära relation med den avlidne, men inte är nära anhörig, ledigt en period.

Källa: Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl

 

Fotnot: Denna artikel sågs över och uppdaterades 2019-01-16