Inlägg

arvsrätt

Grunder i Arvsrätt - Vem ärver Vem?

Arvsrätten gör att vissa familjemedlemmar har rätt till sin beskärda del. Testamentet kan dock ta bort en del men inte allt ifrån vissa delar av familjen.
arvsfonden

Vad händer med arvet om man saknar arvingar?

Varje år avlider 1 800 personer som saknar arvingar. 1 200 av dessa har skrivit ett testamente, men de resterande 600 dödsbona saknar förmånstagare.