begravningsbyrå

Vad kan en begravningsbyrå hjälpa till med?

Begravningsbyrån kan ge råd och fungera som ett stöd i alla frågor som behöver besvaras inför planeringen av begravningen, samt även ansvara för alla praktiska saker som uppstår i samband med ett dödsfall.

En begravningsbyrå står för det praktiska kring ett dödsfall och är dessutom ett starkt stöd i en mycket svår stund. Till sin hjälp har begravningsbyrån många kontakter samt samarbetar med flera företag och organisationer.

Exempel på tjänster:

 • Kontaktar berörda myndigheter och beställer nödvändiga handlingar
 • Omhändertagandet av den avlidne
 • Transporter av den avlidne
 • Dödsannonsens formulering
 • Planering av begravningen
 • Val av kista eller urna
 • Val av gravsten
 • Grav- eller urnsättningen
 • Minnesstundens planering
 • Bouppteckning
 • Juridiska frågor
Begravningsbyråer

Det finns ca 750 begravningsbyråer i Sverige och branschen omsätter ca 2 miljarder/år.

Fonus är en ledande aktör med ca 200 begravningsbyråer. De är en kooperativ förening, vilket innebär bland annat att Fonus inte drivs i enskilt vinstsyfte, att Fonus är religiöst och politiskt neutralt och ägs av medlemmar som vill främja föreningens syfte. Läs mer på Fonus hemsida.

Svenska Begravningsbyråers Förbund (SBF) är en annan aktör med ca 400 begravningsbyråer. SBF fungerar som en branschorganisation där är de auktoriserade byråerna är medlemmar. Att vara auktoriserad innebär att man måste uppfylla vissa krav från SBF med hänsyn till tjänsteutbud, pris- och produktinformation, dokumentation, etik, marknadsföring och utbildning av medarbetare. Läs mer på SBF hemsida.