begravningsbyrå

Vad kan en begravningsbyrå hjälpa till med?

Begravningsbyrån kan ge råd och fungera som ett stöd i alla frågor som behöver besvaras inför planeringen av begravningen, samt även ansvara för alla praktiska saker som uppstår i samband med ett dödsfall.

En begravningsbyrå står för det praktiska kring ett dödsfall och är dessutom ett starkt stöd i en mycket svår stund. Till sin hjälp har begravningsbyrån många kontakter samt samarbetar med flera företag och organisationer.

Exempel på tjänster:

 • Kontaktar berörda myndigheter och beställer nödvändiga handlingar
 • Omhändertagandet av den avlidne
 • Transporter av den avlidne
 • Dödsannonsens formulering
 • Planering av begravningen
 • Val av kista eller urna
 • Val av gravsten
 • Grav- eller urnsättningen
 • Minnesstundens planering
 • Bouppteckning
 • Juridiska frågor

Begravningsbyråer

Det finns ca 750 begravningsbyråer i Sverige och branschen omsätter ca 2 miljarder/år. I vårt register har vi sammanställt ett stort antal begravningsbyråer som kan hjälpa er på er ort. Du finner registret här (länk).

Fonus är en ledande aktör med ca 200 begravningsbyråer. De är en kooperativ förening, vilket innebär bland annat att Fonus inte drivs i enskilt vinstsyfte, att Fonus är religiöst och politiskt neutralt och ägs av medlemmar som vill främja föreningens syfte. Läs mer på Fonus hemsida.

Svenska Begravningsbyråers Förbund (SBF) är en sammanslutning av ca 400 privata begravningsbyråer. Läs mer på SBF hemsida.

Fristående privata begravningsbyråer är begravningsbyråer som drivs enskilt och ofta lokalt, utan att ingå i någon av ovanstående sammanslutningar.

 

Fotnot: Denna artikel sågs över och uppdaterades 2019-01-16