försäkringar

Vad finns det för försäkringar vid dödsfall?

Det kommer att underlätta en hel del för de kvarlevande om man är försäkrad vid dödsfallet. Vissa försäkringar ingår i kollektivavtalet på din arbetsplats och vissa kan man teckna själv.

Det finns en del försäkringar som är frivilliga och en del som är lagstadgade.

Omställningspension

En lagstadgad försäkring är omställningspensionen. Omställningspensionen är en ersättning för en del av den försörjning som din maka eller make bidrog med till ert hem som betalas ut under 12 månader.
Den efterlevande måste vara under 65 år och ha bott tillsammans med den avlidne vid dödsfallet. Dessutom måste en av följande punkter uppfyllas.

  • Ni ska ha bott tillsammans med barn under 18 år som någon av er hade vårdnaden om.
  • Ni ska ha bott tillsammans utan avbrott under de senaste fem åren.

Även sambos kan under vissa förutsättningar få omställningspension. Mer info om omställningspension hittar du hos Pensionsmyndigheten!


Har du koll på din privatjuridik?

Vill du dela allt med sambon, eller bara bohaget? Står sommarstugan som enskild egendom eller giftorättsgods? Gör Lavendlas kostnadsfria snabbtest på 2 min och se vad just du behöver.

Ta kontroll över din juridiska situation redan idag!


Tjänstegruppslivförsäkring (TGL)

Tjänstegruppslivförsäkring är en försäkring som ingår i många kollektivavtal. Om en person som är i arbete avlider, så får de anhöriga ut ett engångsbelopp samt hjälp med att bekosta begravningen. Om den avlidne har barn, betalas ytterligare ett belopp ut.

Beloppets storlek varierar beroende på vilken omfattning den avlidne har arbetat, hur gammal han eller hon är vid dödsfallet och hur kretsen av efterlevande ser ut.

Vid dödsfall betalas försäkringsbeloppet ut till följande personer:

  • Make/maka eller Registrerad partner
  • Sambo
  • Barn

Det finns många olika företag som erbjuder tjänstegruppslivförsäkringar. Hör med den avlidnes arbetsgivare eller fackförening om det finns någon försäkring genom arbetsplatsen. Du behöver sedan fylla i och skicka in en dödsfallsanmälan för att få ut ersättningen.

KPA är ett av de företag som har flest försäkringstagare. Över 1 miljon anställda inom kommun, landsting, Svenska kyrkans församlingar och i vissa kommunala bolag har genom sin arbetsgivare en tjänstegruppslivförsäkring hos KPA. Läs mer om deras tjänstegruppslivförsäkring här!

Livförsäkring

Om man tecknar en livförsäkring får de efterlevande ett engångsbelopp om man avlider innan en viss ålder. Man väljer själv vem som ska vara förmånstagare och beloppets storlek beror på hur mycket man väljer att betala per månad.

Innan man kan teckna en livförsäkring behöver man göra en hälsokontroll för att säkerställa att man inte lider av några allvarliga sjukdomar. Det kan även finnas specifika villkor som innebär att man inte får ta stora risker i sitt liv för att försäkringen ska gälla. Se till att läsa villkoren noggrant, så det inte finns några oklarheter.

Lavendla Juridik erbjuder även en tjänst där de kontaktar samtliga försäkringsbolag i Sverige för att leta reda på eventuella gömda försäkringar som ni eller dödsboet kan ha rätt till. Du kan läsa mer om detta på deras sida för försäkringsinventeringar.

Fotnot: Denna artikel sågs över och uppdaterades 2019-01-16