Allmänt om Begravning

Allmänt om Begravning

Information om hur en begravning fungerar och vad det finns för lagar och regler.

änglabarn

Begraver man ett dödfött barn eller foster?

Det är frivilligt att ordna en begravning för ett dödfött barn eller foster och det kan göras genom kremering eller kistbegravning.
16 april, 2015/by Begravningssidan
begravningslagen

Begravningslagen i korthet

Begravningslagen är den lag som i Sverige gäller för begravningsbranschen. Den innefattar t ex anmälan om dödsfall, riktlinjer för krematorier och gravrätt.
16 april, 2015/by Begravningssidan

Dödsorsaker i Sverige – en överblick

Döden är (tyvärr) något vi alla förr eller senare måste…
17 september, 2018/by Begravningssidan
Flaggning Begravning

Flaggningsregler vid dödsfall och begravning

Vid flaggning på halv stång, skall flaggan först hissas i topp för att omedelbart därefter sänkas så att mitten av flaggans kortsida är mot 2/3.
16 april, 2015/by Begravningssidan
buddhistisk begravning

Hur fungerar en buddhistisk begravning?

De heliga skrifterna står i centrum för den buddhistiska begravningen. De ser döden som ett nytt kapitel och vill därför inleda det så bra som möjligt.
16 april, 2015/by Begravningssidan
judisk begravning

Hur fungerar en judisk begravning?

Den judiska begravningen skiljer sig en hel del ifrån den kristna. För en troende jude så är det mycket viktigt att gå igenom hela sorgeprocessen.
16 april, 2015/by Begravningssidan
muslimsk begravning

Hur fungerar en muslimsk begravning?

Muslimska begravningar skiljer sig en hel del ifrån de kristna. När begravningsceremonierna sker i Sverige så får man som muslim dock kompromissa en del.
16 april, 2015/by Begravningssidan
kostnader begravning

Kostnader vid dödsfall och begravning

Det är mycket att tänka på vid en begravning och priserna varierar en hel del beroende på i vilken omfattning ceremonin ska hållas och hur många som kommer.
10 maj, 2023/by Begravningssidan
Obduktion

När kan myndigheter kräva att obduktion utförs?

En obduktion av en avliden person, innebär att kroppen öppnas och undersöks. Obduktion kan vara klinisk eller rättsmedicinsk.
16 april, 2015/by Begravningssidan
dödsbevis

Vad är ett Dödsbevis och Dödsorsaksintyg?

När en person avlider utfärdas ett dödsbevis och dödsorsaksintyg. De utfärdas av den läkare som konstaterat dödsfallet.
16 april, 2015/by Begravningssidan
kyrkoavgift

Vad är Kyrkoavgift & Begravningsavgift?

Kyrkoavgift och begravningsavgift är egentligen två helt skilda saker. Trots detta så blandas de ihop ibland.
16 april, 2015/by Begravningssidan
gravsättning

Vad finns för olika begravningsalternativ?

Man kan välja en gravsättning av kista eller kremering. Efter kremeringen kan sedan askan t ex gravsättas i en urngrav, minneslund eller askgravplats.
16 april, 2015/by Begravningssidan
dikter och verser

Vad kan man ha för dikter och verser vid begravning?

Dikter och verser är ett vackert sätt att hedra den bortgångne. De kan användas vid många tillfällen efter dödsfall och vid begravning.
16 april, 2015/by Begravningssidan
vett och etikett

Vett och Etikett på begravning

Som gäst på en begravning så finns det en del etikettregler som bör följas. Dessa behandlar bland annat kläder och placering i kyrkan.
16 april, 2015/by Begravningssidan