samtal dödsfall

Hur berättar man för anhöriga om ett dödsfall?

Oavsett om ett dödsfall är väntat eller oväntat, är det svårt att meddela anhöriga om ett dödsfall. De första som bör informeras är de allra närmaste familjemedlemmarna och vänkretsen.

Det är att föredra att man är närvarande personligen när man meddelar det tragiska som har hänt. Att man sätter sig ner tillsammans med den anhörige och tar den tid som behövs. Prata lugnt och håll om den anhörige. Se också till att det finns någon person som stöd om du inte själv kan ställa upp. Lämna inte personen ensam om du ser att den blir förtvivlad.

Om det inte är möjligt att närvara (personen kanske bor på annan ort) så kan man be någon på orten informera om dödsfallet eller kontakta Sjukvårdsupplysningen eller Polisen för hjälp.

 

Det är alltid bra att träffas och berätta om dödsfall personligen.

 

Det är alltid bra att träffas och berätta om dödsfall personligen, men om man ska informera personer som inte är så nära anhöriga, kan man ta det över telefon eller e-post. Man får försöka känna efter vilket sätt som känns bäst. Det kan även vara praktiskt att dela på arbetet och be olika person berätta vidare.

Dödsfall på arbetsplatsen

Om personen har avlidit på grund av olycka eller sjukdom på sin arbetsplats kan det inträffade bli väldigt chockartat för arbetskamraterna. De anhöriga ska informeras så snabbt som möjligt efter samråd med läkare (eventuellt kanske också präst eller polis). Det är också viktigt att företagsledningen snabbt informerar sina anställda om det inträffade.

 

Fotnot: Denna artikel sågs över och uppdaterades 2019-01-16