ledighet dödsfall

Ledighet vid dödsfall och begravning

Direkt efter att en nära anhörig har avlidit så kan det kännas oerhört tungt att gå vidare i livet. Det krävs en viss tid att få bearbeta sorgen och det bästa kan ibland vara att inte arbeta utan få ledighet i samband med dödsfallet.

Rätt till ledighet

Det finns vissa regler som gäller för ledighet vid dödsfall i Sverige. Enligt lagen har du rätt till ledighet från ditt arbete, men inte rätt till betald ledighet (permission). Du hittar lagtexten här: Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl

De flesta arbetsgivare beviljar dock permission när någon nära anhörig avlider. Flera arbetsgivare medger idag permission i upp till 10 dagar i samband med nära anhörigs bortgång och begravning.

Vilka som anses vara ”nära anhöriga” regleras oftast i kollektivavtalet. Vanligen räknas som nära anhörig maka, make, sammanboende, registrerade partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar samt svärföräldrar.

Vissa arbetsplatser har inga kollektivavtal. Du får då, tillsammans med din chef, komma överens om hur länge du kan få vara ledig.

Berätta för dina arbetskamrater om vad som har hänt och att du känner att du behöver vara ledig för att kunna bearbeta sorgen. Det är viktigt att inte tränga undan känslorna utan ta sig tid att sörja i lugn och ro. Se till att vila ut ordentligt under din ledighet så att du orkar komma tillbaka till arbetet igen.

Några vanliga fackförbund

Här följer lite kort info om vad som gäller i några av större fackförbuden. Kontakta ditt fackförbund för mer detaljerad info.

  • Kommunal
    Avtalet AB 07 omfattar de flesta av Kommunals medlemmar och anger att arbetstagare kan ha rätt till ledighet med lön för enskilda angelägenheter under sammanlagt högst 10 kalenderdagar per år. Läs mer på Kommunals hemsida
  • Unionen
    I särskilda fall kan permission beviljas för en eller flera dagar till exempel vid hastigt påkommande sjukdomsfall inom familj eller nära anhörigs dödsfall. Läs mer på Unionens hemsida
  • Vision (SKTF)
    Många kollektivavtal ger möjlighet till tjänstledigt med bibehållen lön då någon nära anhörig är svårt sjuk eller har avlidit. Läs mer på Visions hemsida.