Inlägg

sista vilja

Hur man planerar sin egen begravning

Det finns många sätt att förbereda sig för sin egens bortgång och begravning. T ex att planera organdonation och begravningens utformnings.
Obduktion

När kan myndigheter kräva att obduktion utförs?

En obduktion av en avliden person, innebär att kroppen öppnas och undersöks. Obduktion kan vara klinisk eller rättsmedicinsk.
planera begravning

Kan man bestämma hur sin egen begravning ska vara?

Att bestämma hur man själv vill ha sin begravning brukar benämnas ens "sista vilja". Det kan handla om försäkringar, organdonation, gravsten, m.m.
vita arkivet livsarkivet

Vad är Vita Arkivet, Lavendla-arkivet och Livsarkivet?

Vita arkivet och Livsarkivet berättar bl a hur du vill ha din begravning utformad och var dina juridiska handlingar finns förvarade.