transport avlidne

Hur och var transporteras den avlidne?

Sjukvården, dödsboet/begravningsbyrån och begravningshuvudmannen (församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan) ansvarar för transport av den avlidne.

Det mest vanliga är att människor avlider antingen på sjukhus, hemmet eller äldreboenden.

Vid dödsfall på sjukhus eller äldreboende

Om en person avlider på ett sjukhus förs den avlidne till sjukhusets bårhus. Sjukhuset ansvarar för att en läkare skriver ett dödsbevis innan den avlidne transporteras till bårhuset. Transporten inom sjukhuset från avdelningen till bårhuset utförs oftast av vaktmästare eller annan personal. Vårdpersonalen ska även se till att anhöriga får ta ett sista farväl.

Det är inte alltid som det finns kylrum på äldreboenden. Kroppen transporteras i så fall till ett bårhus vid ett sjukhus.

Vid dödsfall i hemmet

Om personen avlider i hemmet ska den avlidne alltid transporteras till ett bårhus. En närstående person kan antingen kontakta en begravningsbyrå eller ringa 112 för hjälp med transporten. Läkare kontaktas och utfärdar ett dödsbevis samt intyg om dödsorsak.

Vårdpersonalen gör i ordning den avlidne, eventuellt tillsammans med närstående person. Den avlidne hämtas sedan på en bår med ett täckande kapell och körs därefter till bårhuset.

Om en person dör oväntat i hemmet eller om dödsfallet beror på yttre våld ska man ringa 112. Larmcentralen ser till att ambulans, polis och läkare skickas till platsen. Den avlidne förs till Rättsmedicinalverkets avdelning i Solna för obduktion om dödsorsaken inte kan fastställas.

Transport inför begravningen

Inför begravningsceremonin eller gravsättningen ska kroppen transporteras till ett av begravningshuvudmannen anvisat bisättningsrum (förvaringslokal för kistor). Det är dödsboet som ansvarar för denna transport.

Slutligen är det begravningshuvudmannen som ansvarar för transporten från bisättningsrummet till kremering och/eller gravsättning.


Har du koll på din privatjuridik?

Vill du dela allt med sambon, eller bara bohaget? Står sommarstugan som enskild egendom eller giftorättsgods? Gör Lavendlas kostnadsfria snabbtest på 2 min och se vad just du behöver.

Ta kontroll över din juridiska situation redan idag!


Kostnader

Transportkostnaden kan komma att belastas dödsboet. Det är vanligt att dödsboet betalar för transporten till bisättningsrummet och kommunen betalar för transporten till bårhuset, men det beror på vilka regler som gäller i den avlidnes kommun. Vissa kommuner står för hela transportkostnaden, andra för kostnaden från ålderdomshem men ej från bostaden, och i vissa kommuner får dödsboet stå för alla transportkostnader. En transport av den avlidne kostar ca 4000-6000 kr.

Kisthämtning

I normalfallet transporteras som sagt den avlidne först till bårhuset och sedan till bisättningsrummet. Ett alternativ till detta kan vara att kontakta en begravningsbyrå för direkt kistläggning på sjukhemmet eller i bostaden. Det brukar benämnas ”kisthämtning” och innebär att man slipper en extra transport och så kan det kännas finare med kistläggning i anhörigas närhet. Det är inte alltid möjligt med kisthämtning, så du behöver kontakta din lokala begravningsbyrå för besked. Hämtning i kista är inget alternativ om obduktion är aktuell.