Inlägg

arvsrätt

Hur lång tid tar det innan arvet betalas ut?

Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det längre tid.
arvsfonden

Vad händer med arvet om man saknar arvingar?

Varje år avlider 1 800 personer som saknar arvingar. 1 200 av dessa har skrivit ett testamente, men de resterande 600 dödsbona saknar förmånstagare.