Inlägg

arvsrätt

Grunder i Arvsrätt - Vem ärver Vem?

Arvsrätten gör att vissa familjemedlemmar har rätt till sin beskärda del. Testamentet kan dock ta bort en del men inte allt ifrån vissa delar av familjen.
testamente

Hur skriver man ett testamente?

För de som är ogifta, skilda eller sambos så är det viktigt att upprätta ett testamente om man har specifika önskemål om hur arvet ska fördelas.
Dödsannons

Förskott på arv - detta gäller

På ålderns höst är det många som vill kunna se sina barn…
arvsrätt

Hur lång tid tar det innan arvet betalas ut?

Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det längre tid.
arvskifte

Vad är ett Arvskifte?

Ett arvskifte är en privat skriftlig handling över fördelningen av ett arv. Handlingen ska undertecknas av alla dödsbodelägare innan arvet betalas ut.
arvstvist

Hur undviker man en arvstvist?

Det bästa sätter att förebygga arvstvister är att skriva ett tydligt testamente och förvara det på rätt sätt.
testamente

Hur förvarar man ett testamente?

Ett testamente är en värdefull handling om hur du vill att arvet ska fördelas. Det är viktigt med en oberoende och trygg förvaring av sitt testamente.
dödsbo

Vad är ett Dödsbo?

Dödsbo är namnet på kvarlåtenskapen efter en avliden person och är en juridisk person. Där ingår den avlidnes tillgångar och skulder.
bouppteckning

Vad är en Bouppteckning?

En bouppteckning är en skriftlig handling som redovisar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder samt vilka som är dödsbodelägare och arvingar.
arvsfonden

Vad händer med arvet om man saknar arvingar?

Varje år avlider 1 800 personer som saknar arvingar. 1 200 av dessa har skrivit ett testamente, men de resterande 600 dödsbona saknar förmånstagare.