Inlägg

gravplats

Hur väljer man gravplats?

När man ska välja gravplats så gäller det att tänka efter noga för att hitta ett alternativ som verkligen passar då gravplatsen är permanent.
gravskötsel

Hur sköter man om gravplatsen?

Du kan bestämma om du vill sköta din anhöriges gravplats själv eller om du vill att kyrkogårdsförvaltningen ska ta hand om gravskötsel.
gravplats

Vem ansvarar för gravplatsen?

När de anhöriga till en avliden har valt gravplats, skall de tillsammans utse en eller flera gravrättsinnehavare som ska ansvara för gravplatsen.