Dödsannons

Förskott på arv – detta gäller

På ålderns höst är det många som vill kunna se sina barn eller barnbarn ha nytta av tillgångarna medan man fortfarande är i livet. I ett sådant fall är det viktigt att fastställa om en gåva till en bröstarvinge är ett förskott på arv eller en vanlig gåva som inte ska avräknas från arvet. Fördelen med att tydligt dokumentera gåvan minskar risken för missförstånd i ett senare skede. Detta gäller främst för bilar, fastigheter, större summor pengar och värdepapper. Vardagsgåvor såsom exempelvis julklappar, födelsedagspresenter och liknande behöver inte beaktas.

Vad ska jag göra om jag vill skänka förskott på arv?

Lagen är författad på så vis att gåvor som givaren skänker bort till bröstarvingar under sin livstid antas vara förskott på arv. En bröstarvinge är en arvinge i rakt nedstigande led, dvs. biologiskt eller adopterat barn. Det innebär att gåvor som arvlåtaren skänkte bort till sina bröstarvingar under sin livstid kommer att tas i beräkning vid arvskiftet. Därmed kommer bröstarvingar som före bortgången fick en gåva se sin del av arvet reduceras med motsvarande värde.

En gåva till en person som är “vanlig” arvinge kommer inte automatiskt räknas som förskott på arv. Exempelvis om givaren ger en gåva till ett syskon eller någon annan utpekad arvinge.

Att skänka bort ett förskott på arv görs bäst genom att skriftligt dokumentera att gåvan i fråga är ett förskott på arvet. Det finns inga särskilda bestämmelser för hur det ska dokumenteras. Det enklaste är att skriva vad förskottet på arvet är, till vem det ges, och att det rör sig om ett förskott på arv. Ange gärna ort och datum för tydlighets skull.  


Har du koll på din privatjuridik?

Vill du dela allt med sambon, eller bara bohaget? Står sommarstugan som enskild egendom eller giftorättsgods? Gör Lavendlas kostnadsfria snabbtest på 2 min och se vad just du behöver.

Ta kontroll över din juridiska situation redan idag!


Vad ska jag göra om jag vill skänka en gåva som inte dras av från arvet?

För att undvika att mottagaren (bröstarvinge i detta fall) vid arvskifte kommer få sitt arv reducerat är det viktigt att i gåvobrevet ange att gåvan inte är ett förskott på arv. På så vis är det tydligt för efterlevande att gåvans motsvarande värde inte ska avräknas från arvet. Inte heller här finns några formella formkrav. Det räcker bra med att exempelvis skriva “denna gåva är inte ett förskott på arv”.