testamente

Överklaga testamente

Ibland händer det att testamenten är felaktigt utformade eller att utformningen skedde i en situation som strider mot lagen. Då kan det vara möjligt att överklaga (på juristspråk “klandra”) ett testamente som man anser borde ogiltigförklaras. Att klandra testamenten kan ha många olika syften, men vanligt är att man vill falla tillbaka på den lagstadgade ordningen. Genom att göra så kan barn till den avlidne få hela arvet och på så vis slippa dela med sig av arvet med en annan person eller organisation.

Bra att känna till när du vill överklaga ett testamente

Arvskiften är ofta mycket laddade situationer. Nära och kära är samlade och är i sorg efter en närståendes bortgång. Dessutom ska man skifta dennes tillgångar som har både emotionellt och ekonomiskt värde. Det kan ofta uppstå otrevliga situationer som kan sätta stora spår långt efter arvskiftet. För att se till att det går så bra som möjligt, försök att vara öppna med vad ni känner tycker, samtidigt som ni tar hänsyn till situationens beskaffenhet.


Har du koll på din privatjuridik?

Vill du dela allt med sambon, eller bara bohaget? Står sommarstugan som enskild egendom eller giftorättsgods? Gör Lavendlas kostnadsfria snabbtest på 2 min och se vad just du behöver.

Ta kontroll över din juridiska situation redan idag!


När går det att överklaga ett testamente?

De viktigaste formkraven för ett juridiskt korrekt testamente är att det ska signeras av testatorn (den som skriver testamentet) i närvaron av två vittnen. Vittnena ska inte vara gifta med eller besläktade med testatorn (gäller också styv- och svärföräldrar/barn). Sambor får inte heller vara vittne och man brukar avråda testatorer från att ha flick- eller pojkvänner som vittnen.

Det andra kravet är att testamentet inte speglar testators vilja. I praktiken innebär detta att testatorn inte får ha varit utsatt för tvång eller varit psykiskt sjuk vid signeringen av testamentet.

Hur kan man överklaga testamentet?

Ett testamente kan överklagas genom att en arvinge skickar in en stämningsansökan till tingsrätten. Syftet med stämningsansökan är att testamentet inte är giltigt. En överklagan måste inledas senast sex månader efter att arvingen blev delgiven testamentet (det vill säga fick kunskap om innehållet i testamentet).