begravningsbyrå

Vad ska man tänka på innan man träffar begravningsbyrån?

Det är bra om man tänker igenom hur man vill att begravningen ska utformas, innan man gör det första besöket hos begravningsbyrån.

Det är många beslut som behöver tas när man planerar begravningen hos begravningsbyrån. Man bör därför fundera lite innan man besöker byrån, så man kan ta genomtänkta beslut och inte bli överraskad.

Tips på förberedelser

Nedan följer några av de frågor man kan behöva besvara på mötet med begravningsentreprenören:

 • Testa de digitala planeringsverktyg som finns på webben, exempelvis här eller här.
  Du får då koll på vilka val som du förväntas göra, vilka alternativ som finns och priser.
 • Sista Vilja
  Eventuellt dokument med önskemål angående den avlidnes begravning
 • Medlemskap i Svenska Kyrkan eller annat trossamfund
  Var personen medlem i något trossamfund
 • Ceremoni
  Begravning enligt Svenska Kyrkans ordning, annat trossamfund eller borgerligt.
 • Typ av begravning
  Jordbegravning eller kremering
 • Kista och Urna
  Hur ska kistan och eventuellt urnan se ut.
 • Minnessaker
  Fotografi eller något personligt som läggs i kistan
 • Gravsten
  Ny sten eller komplettering av text på befintlig sten
 • Minnesgåvor
  Om man önskar doseringar till t ex en specifik hjälporganisation eller forskningsändamål)
 • Dödsannonsens
  Studera annonser i dagstidningar som hjälp och fundera på eventuell dikt eller vers.
 • Den avlidnes klädsel
  Egna kläder eller en svepdräkt.
 • Blommor
  Kistdekorationer och sorgebuketter
 • Datum för begravningen
  Önskemål om begravningsdag, tid och plats.
 • Stor eller liten begravning
  Ska begravningen hållas inom en liten krets av av de allra närmaste eller är den öppen för alla som vill deltaga.
 • Begravningsgästernas klädsel
  Viktig information som meddelas i dödsannonsen (formell, valfri eller ljus klädsel). Barn kan ha sina finkläder.
 • Begravningsplats
  Var ska begravningen hållas.
 • Minnesstund
  Val av lokal, meny, utsmyckning, antal gäster, m.m.
 • Personuppgifter för den avlidne
  Ta med information om fullständigt namn, personnummer, adress och datum när personen avled
 • Vem ska vara Kontaktperson
  Namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-mailadress.