begravningsbyrå

Vad ska man tänka på innan man träffar begravningsbyrån?

Det är bra om man tänker igenom hur man vill att begravningen ska utformas, innan man gör det första besöket hos begravningsbyrån.

Det är många beslut som behöver tas när man planerar begravningen hos begravningsbyrån. Man bör därför fundera lite innan man besöker byrån, så man kan ta genomtänkta beslut och inte bli överraskad. Det ökar chansen för välgrundade beslut. Alla beslut behöver inte nödvändigtvis tas direkt.

Tips på förberedelser

Nedan följer några av de frågor man kan behöva besvara på mötet med begravningsentreprenören:

 • Vem har du fått som kontaktperson?
  Alltför ofta får man an kontaktperson på byrån som man kanske inte vet vem det är. Tänk på att alltid utvärdera din rådgivare innan besöket. Det gör du genom att läsa kundomdömen på enskilda rådgivare. Det kan du ex göra här.
 • Den avlidnes egna önskemål
  Utgångspunkten till begravningen ska alltid vara hur man trodde att den nu avlidne skulle velat ha det. I vissa fall finns dessa önskemål nedskriva någonstans. I annat fall får man använda sitt egna omdöme, i samråd med de andra anhöriga.
 • Medlemskap i Svenska Kyrkan eller annat trossamfund
  Var personen medlem i något trossamfund? Om personen var medlem i Svenska Kyrkan har man rätt till en begravningsceremoni enligt Svenska Kyrkans ordning, vilket inkluderar vaktmästare, präst, organist och lokal. I annat fall kan man ha tillgång till dessa tjänster via något annat religiöst samfund. Oavsett har man alltid rätt till en kostnadsfri lokal från kyrkogårdsförvaltningen.
 • Ceremoni
  Begravning enligt Svenska Kyrkans ordning, annat trossamfund eller borgerligt.
 • Typ av begravning
  Jordbegravning eller kremering? Idag väljer ca 80% att kremeras. Kremering kan ske innan ceremonin (akten sker med urna) eller efter (akten sker med kista).
 • Kista och Urna
  Ska man ha en akt med kista (vanligast) så bör man tänka till vilken kista man vill ha. Det finns allt ifrån enkla kistor med varierande träkvalitet och enklare inredning till mer exklusiva. Har man tillgång till ett bårtäcke kan man oftast välja en enklare kista. Vill man kremera innan ceremonin reduceras kistan till att endast användas till transporterna, och det går då ofta bra att välja en s.k. direktkremationskista för några tusenlappar. En kista behövs alltid. En urna behövs bara i det fall kremering ska ske samt att ceremonin antingen hålls med urna, alternativt att gravsättning ska ske i urngrav/urnlund eller kolumbarium. D.v.s. det behövs ingen urna till minneslund, askgravlund eller askgravplats (dessa får man oftast från kyrkogårdsförvaltningen).
 • Minnessaker
  Fotografi eller något personligt som läggs i kistan eller står framme vid minnesstunden.
 • Gravsten
  Ny sten (fr. ca 10 000kr) eller komplettering av text på befintlig sten (fr. ca 6 000kr). Gravsten behövs ej endast vid urngrav eller kistgrav. Ni kan finna ett urval av gravstenar, samt rådgivning hos Lavendla (länk)
 • Minnesgåvor
  Om man önskar donationer till t ex en specifik hjälporganisation eller forskningsändamål. Detta nämns ofta i dödsannonsen och blir då delvis ett substitut till att köpa sorgdekorationer.
 • Dödsannonsens utformning
  Studera annonser i dagstidningar som hjälp och fundera på eventuell dikt eller vers. Läs mer om dödsannonser i denna artikel (länk)
 • Den avlidnes klädsel
  Önskemål om begravning i egna kläder eller en svepdräkt (vanligast)?
 • Blommor
  Kistdekorationer och sorgbuketter, läs mer om dessa här (länk)
 • Datum för begravningen
  Önskemål om begravningsdag och. En kremering eller gravsättning i kista måste genomföras inom 30 dagar från avliden-datum. Detta är den tid man har att förhålla sig till. Normalt är att man håller ceremonin 2-4 veckor efter dödsfallet. Önskar man ha ceremonin senare bör man kremera innan och hålla akten med urna, istället för kista, inom 1 år. Lavendla har en sammanställning över platser och dess möjliga tider för begravning här (länk).
 • Stor eller liten begravning
  Ska begravningen hållas inom en liten krets av av de allra närmaste eller är den öppen för alla som vill deltaga. Hålls ceremonin enligt Svenska Kyrkans ordning, är akten alltid öppen för alla.
 • Begravningsgästernas klädsel
  Viktig information som meddelas i dödsannonsen (formell, valfri eller ljus klädsel). Barn kan ha sina finkläder.
 • Begravningsplats
  Var ska begravningen hållas? Lavendla har en sammanställning över platser och dess möjliga tider för begravning här (länk).
 • Minnesstund
  Val av lokal, meny, utsmyckning, antal gäster, m.m.
 • Personuppgifter för den avlidne
  Sammanställ information om fullständigt namn, personnummer, adress och datum när personen avled
 • Vem ska vara Kontaktperson
  Namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-mailadress.

Fotnot: Denna artikel sågs över och uppdaterades 2019-01-16