testamente

Hur skriver man ett testamente?

För de som är ogifta, skilda eller sambos så är det viktigt att upprätta ett testamente. Det kan också vara aktuellt att skriva ett testamente om man saknar arvingar eller har specifika önskemål om hur arvet ska fördelas.

Ett testamente måste uppfylla flera formkrav för att vara giltigt. Annars förvandlas testamentet till en lista med önskemål, som dödsbodelägarna får välja själva om de vill beakta eller ej.

Ett testamente måste uppfylla flera formkrav för att vara giltigt. Annars förvandlas testamentet till en lista med önskemål, som dödsbodelägarna får välja själva om de vill beakta eller ej. Det måste bland annat vara skriftligt, undertecknat samt bevittnat av två oberoende parter som inte själva ska ärva dig. I alla andra fall är testamentet inte juridiskt bindande och endast att ses som starka önskemål. Därför är det ytterst viktigt inte bara berätta muntligt vilka du vill ska ärva dig. Det blir inte bara korrekt, utan det ger även en mycket större klarhet i vem som ska ha vad och risken för arvstvist minskar betydligt när du får sätta dig ner och skriftligen uttrycka dina önskemål. Den som upprättar ett testamente kallas testator (man) eller testatrix (kvinna).

Skriv testamente online här

Boka möte med jurist för att skriva testamente

Vilka bör skriva Testamente?

Det finns en viss arvsordning framför allt utformad för de som är gifta och har barn. Om man däremot är sambo, skild eller saknar arvingar (d.v.s. inga släktingar närmre än kusiner), kan det vara extra viktigt att upprätta ett testamente för att visa vilka som har rätt till ens kvarlåtenskap. Det kan röra sig om någon som ställt upp extra för en under livet, kanske en personlig assistent, granne som alltid hjälpt till eller någon annan som man vill ge en symbolisk sak som betyder mycket för ens relation.

Om man saknar testamente och arvingar så tillfaller arvet Allmänna Arvsfonden.

Du behöver inte testamentera precis allt du äger utan bara det du anser viktigt att det går till rätt person. Om man tillskriver någon alla sina tillgångar så betyder det att den personen får ärva precis allt, förutom den del av arvet som omfattas av laglotten.


Har du koll på din privatjuridik?

Vill du dela allt med sambon, eller bara bohaget? Står sommarstugan som enskild egendom eller giftorättsgods? Gör Lavendlas kostnadsfria snabbtest på 2 min och se vad just du behöver.

Ta kontroll över din juridiska situation redan idag!


Kan man testamentera bort barnen?

Man kan inte testamentera bort barn helt. Även då ett testamente har skrivits så har de biologiska (samt adopterade) barnen rätt till sin laglott. Laglott innebär att bröstarvingar, alltså barn i rakt nedstigande led, har rätt till hälften av arvet. Det innebär att om en avliden man t.ex. har testamenterat alla sina tillgångar till sin nya sambo så har ändå hans barn rätt att få hälften. Barnen måste dock begära jämkning av testamentet för att få ut sin del.

Vad finns det för formkrav?

Det finns en del saker du bör tänka på när du upprättar ett testamente. Testamentet måste upprättas skriftligt och den som har skrivit det måste fylla i sin signatur. Två personer över femton år måste bevittna testamentet, därmed inte sagt att de måste veta vad som står i det. Nära släktingar får inte vara vittnen och inte heller någon som står med i testamentet.

Om du vill ändra i ditt testamente så är det starkt rekommenderat att du förstör ditt gamla exemplar när du upprättar ett nytt. Det är det senast daterade testamentet som gäller, men det är kan råda förvirring om det finns flera testamenten och i värsta fall så kan det nyaste bli ogiltigt. Om du vill göra tillägg så gäller samma sak för vittnen som när du upprättade testamentet ifrån första början.

Det finns dock undantag till det skriftliga formkravet, som endast gäller i de fall den som upprättar testamenten omöjligen kan göra det skriftligt.

Det finns dock undantag till det skriftliga formkravet, som endast gäller i de fall den som upprättar testamenten omöjligen kan göra det skriftligt. Denna situation kan till exempel uppstå vid en oförutsedd olycka där personen är oförmögen till att uttrycka sina ord mer än i viskningar. Detta kallas för nödtestamente men är att betrakta som ett undantag till denna artikel.

Det kan vara praktiskt att göra kopior, men det är endast originalet som är giltigt, så tänk på att förvara det säkert. Läs mer här: Hur förvarar man ett testamente?

Hur ska man formulera sig?

Det är viktigt hur man formulerar sig när man skriver ett testamente. Du bör hålla språket så enkelt och tydligt som möjligt, så det inte kan misstolkas. Det bästa är självklart att ta hjälp av en jurist. De vet hur man formulerar olika önskemål på ett juridiskt korrekt sätt och ser till att all formalia blir rätt. Om man vill spara pengar och göra det själv, kan man utgå från olika mallar som finns på nätet. Tänk dock på att det kan vara viktiga skillnader i olika formuleringar, t ex:

  • Full äganderätt innebär att den efterlevande ska kunna göra vad den vill med arvet, till och med testamentera bort det.
  • Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande inte själv kan testamentera bort arvet, men kan i övrigt göra vad den vill med det.

Beroende på testamentes omfattning kan det ofta vara långt billigare för alla att anlita några timmars juridisk expertis än att försöka själv. Beaktat alla eventuella tvistigheter och osämja som i värsta fall kan uppstå.

Fotnot: Denna artikel sågs över och uppdaterades 2019-01-16