dödsbevis

Vad är ett Dödsbevis och Dödsorsaksintyg?

Myndigheter behöver få information om någon har avlidit. Därför ska den läkare som konstaterat dödsfallet, skicka in ett dödsbevis till Skatteverket och ett Dödsorsaksintyg till Socialstyrelsen.

Dödsbevis och Dödsorsaksintyg är inget man själv ska fylla i. Det är läkarens uppgift att sköta om, men det kan vara viktigt att veta om vad för dokument som är viktiga vid ett dödsfall.

Dödsbevis

När en person avlider utfärdas ett dödsbevis. Det är ett intyg som utfärdas av den läkare som konstaterat dödsfallet. Om dödsfallet var väntat kan en legitimerad sjuksköterska konstatera dödsfallet, men det är ändå läkaren som ansvarar för att fylla i dödsbeviset. Läkarens ska även uttala sig i frågan om det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning av den döda kroppen.

Dödsbeviset sänds till Skatteverket senast första vardagen efter att dödsfallet har konstaterats. Om det finns skäl för polisanmälan ska även dokumentet sändas till Polisen.

Dödsorsaksintyg

Den läkare som har utfärdat dödsbeviset skall även ansvara för att intyget om dödsorsaken utfärdas. Intyget sänds till Socialstyrelsen, där uppgifterna är grunden för dödsorsaksregistret, som används för forskning och statistik. Intyget ska sändas inom tre veckor från det att dödsbeviset utfärdades.

Anhöriga har rätt att få veta dödsorsaken. Utöver muntlig information om dödsorsaken bör de anhöriga även få en skriftlig information om de önskar.

Källor: Socialstyrelsens föreskrifter och Begravningsförordningen.


Har du koll på din privatjuridik?

Vill du dela allt med sambon, eller bara bohaget? Står sommarstugan som enskild egendom eller giftorättsgods? Gör Lavendlas kostnadsfria snabbtest på 2 min och se vad just du behöver.

Ta kontroll över din juridiska situation redan idag!