Inlägg

dödsfall barn

Hur berättar man för barn om dödsfall?

Man ser olika på döden i olika åldrar och det är inte enkelt att berätta för ett barn om att någon har dött. Låt barnet ställa många frågor.
barn

Ska barn följa med på begravningen?

Det finns inga regler om barn ska vara med på begravningen eller ej, så det är helt upp till var och en att bestämma.
änglabarn

Begraver man ett dödfött barn eller foster?

Det är frivilligt att ordna en begravning för ett dödfött barn eller foster och det kan göras genom kremering eller kistbegravning.