Inlägg

transport avlidne

Hur och var transporteras den avlidne?

Sjukvården, dödsboet/begravningsbyrån och begravningshuvudmannen ansvarar för transporten av den avlidne.
dödsfall utomlands

Vad händer vid dödsfall utomlands?

Om det ofattbara inträffar, att den du reser med avlider utomlands, är det första du ska göra att kontakta den svenska ambassaden i landet du befinner dig.