kontakta dödsfall

Vilka ska man kontakta vid dödsfall?

När någon som står en nära avlider, så är det lätt att känna att tiden och hela tillvaron stannar upp. Det är svårt att veta vilka man ska kontakta – och i vilken ordning.

Sorgen är en tillräcklig börda och att behöva ta itu med andra, mer praktiska saker runt omkring, gör allting mycket jobbigare. Förhoppningsvis finns det någon som kan hjälpa dig genom hela processen.

Du kan ringa 112 om en anhörig har dött i hemmet.

Har den anhöriga avlidit i hemmet, är det enklast att ringa 112. Kroppen hämtas och transporteras till bårhuset, samtidigt som en läkare tar hand om dödsförklaringen.

Om personen har avlidit på ett sjukhus, behöver du inta kontakta några myndigheter. Läkaren som registrerar dödsfallet sänder dödsbeviset till berörda myndigheter. Från Skatteverket går informationen vidare till stat, kommun och landsting.

Vilka anhöriga ska kontaktas?

Enligt Ärvdabalken så ska samtliga delägare i dödsboet informeras om vad som har hänt. Om du är den enda ägaren, så behöver du inte informera någon annan.

De första du bör informera är de allra närmaste familjemedlemmarna och vänkretsen. Försök att få hjälp av en familjemedlem eller nära vän, så känns det hela lite lättare. Det kan vara svårt att lyckas kontakta alla bekanta, men de kommer att få beskedet i samband med dödsannonsen i tidningen. Dödsannonsen bör sändas in snarast efter dödsfallet.

Glöm inte att säga upp tjänster!

Distributionen av post till den avlidne upphör inte omgående. Se till att ordna eftersändning av posten till annan adress under tiden. Medlemskap i eventuella föreningar bör sägas upp. Den avlidnes telefonabonnemang, TV, el, sopor, vatten och avlopp och liknande ska stängas av om ingen delar dessa med den avlidne. ID-kort, körkort och pass ska makuleras. Vissa försäkringar ska också sägas upp vid dödsfall.

Man kan ta hand om detta själv, men blir det alltför betungande kan man ta hjälp av en nära anhörig eller vän eller vända sig till en begravningsbyrå.