Inlägg

donationskort

Vad är Donationskort och Donationsregistret?

Om du har tagit ett beslut angående donation, kan du informera sjukhuset genom att vara anmäld till donationsregistret eller ha ett donationskort på dig.
donera organ

Hur kan man donera organ eller vävnader efter sin död?

Ditt beslut att donera organ kan rädda liv. Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas av friska från en annan människa.