Flaggning Begravning

Flaggningsregler vid dödsfall och begravning

Vid flaggning på halv stång, skall flaggan först hissas i topp för att omedelbart därefter sänkas så att mitten av flaggans kortsida är mot 2/3 av stångens höjd.

Flaggning vid dödsfall och begravning

Flaggan hissas på halv stång samma dag eller dagen efter dödsfallet samt vid begravningen. När denna är avslutad hissas flaggan i topp för att omedelbart halas ner.

 

Notera att begreppet ”halv stång” innebär att mitten på flaggans kortsida är på samma nivå som 2/3 av flaggstångens höjd.

 

Om ett dödsfall sker en lördag eller söndag kan flaggning på en arbetsplats eller skola ske påföljande vardag. Skulle flaggning på halv stång sammanfalla med allmän flaggdag, så har flaggning på halv stång företräde.

Traditionen med att hissa flaggan på halv stång har sitt ursprung från sjömän på 1600-talet. De halade ned flaggan till hälften av flaggstången för att ge plats åt ”dödens osynliga flagga”.

Det är bara den svenska flaggan som hissas på halv stång, ej vimplar, EU-flaggan eller föreningsflaggor.

Läs mer på hos Riksarkivet (länk)

Fotnot: Denna artikel sågs över och uppdaterades 2019-01-16