Inlägg

arvskifte

Vad är ett Arvskifte?

Ett arvskifte är en privat skriftlig handling över fördelningen av ett arv. Handlingen ska undertecknas av alla dödsbodelägare innan arvet betalas ut.
arvstvist

Hur undviker man en arvstvist?

Det bästa sätter att förebygga arvstvister är att skriva ett tydligt testamente och förvara det på rätt sätt.