uppsägning avtal

Vilka avtal och tjänster behöver man säga upp vid dödsfall?

Ett dödsfall kommer oftast överrumplande och det är inte lätt att då tänka klart på vilka avtal och tjänster som behöver sägas upp efter den avlidne. Här är några av de vanligaste avtalen man bör kontrollera:

Myndigheter

Skatteverket meddelas dödsfallet genom dödsbeviset från läkare/sjukhus. Genom folkbokföringen meddelas dödsfallet övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.

Försäkringar

De efterlevande meddelar försäkringsbolagen dödsfallet genom anmälan ”Dödsfallsintyg och släktutredning”. Vissa försäkringar faller ut i samband med dödsfallet, vissa ska kanske upphöra eller överföras till någon annan av hushållet.

Exempel på försäkringar:

 • Hemförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Kapitalförsäkring
 • Pensionsförsäkring
 • Livförsäkring
 • Bil-, båt-, cykel-, mobil-, smycke-, datorförsäkring etc
Föreningar

Uppsägning av medlemskap i föreningar. Det är viktigt av flera anledningar att säga upp medlemsskapet. Föreningen kanske vill sända blommor till den avlidne och det kanske finns tillgodohavanden som ska återbetalas vid dödsfall.

Exempel på olika föreningar:

 • Bostadsrättsföreningar
 • Idrottsföreningar
 • Fackföreningar
 • Pensionärsföreningar
 • Hantverksföreningar
 • Hjälporganisationer
 • Religiösa samfund
Abonnemang
 • Lägenhet
 • El/gas
 • Sopor
 • Vatten och avlopp
 • Garage
 • Telefon/mobil
 • TV, kabel-TV, bredband
 • Olika hyresavtal
 • Tidningar

Vissa avtal kan kanske överföras på efterlevande.

Banker

Bankkonton kan inte sägas upp innan bouppteckningen är registrerad.

Viktigt är att se till att:

 • Autogiron stoppas
 • Meddela kortutställare och klippa kredit- och betalkort
 • Inventera bankfacket samt säga upp eller överta
 • Avsluta kundkort
 • Säga upp bensinkort och rabattkort