Inlägg

dödsbo

Vad är ett Dödsbo?

Dödsbo är namnet på kvarlåtenskapen efter en avliden person och är en juridisk person. Där ingår den avlidnes tillgångar och skulder.
bouppteckning

Vad är en Bouppteckning?

En bouppteckning är en skriftlig handling som redovisar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder samt vilka som är dödsbodelägare och arvingar.