muslimsk begravning

Hur fungerar en muslimsk begravning?

Muslimska begravningar skiljer sig en hel del ifrån de kristna. När begravningsceremonierna sker i Sverige så får man som muslim dock kompromissa en del. Muslimerna sörjer inte sina avlidna anhöriga överdrivet mycket då de tror att döden enbart är början på något nytt.

För muslimerna så är döden bara början på ett nytt kapitel då de tror fast på livet efter detta. Det är emot muslimernas tro att sörja någon som dött alltför mycket då livet har sin gång och de tror att döden inte är slutet på allt. De får sakna en bortgången närstående men inga onödiga tårar ska spillas och det ska inte ske några onödiga känsloutbrott.

Förberedelser inför den muslimska begravningen

Direkt efter dödsfallet så samlas släkt och vänner till den avlidnes familj i deras hem och man ber tillsammans. En muslimsk person ska enligt muslimsk tro gravsättas direkt efter att döden konstaterats. Inför begravningen ska kroppen tvättas och sedan svepas in i två stycken rena tygstycken.

Efter det så läggs kroppen på en typ utav bår och två män som är släkt med den bortgångne bär båren till platsen för begravningen. När deltagarna för begravningen har kommit fram till platsen så ber de tillsammans.

Inom islam är kremering förbjuden. Begravningen skall ske på ett sådant sätt att kroppen är säker från skada.


Har du koll på din privatjuridik?

Vill du dela allt med sambon, eller bara bohaget? Står sommarstugan som enskild egendom eller giftorättsgods? Gör Lavendlas kostnadsfria snabbtest på 2 min och se vad just du behöver.

Ta kontroll över din juridiska situation redan idag!


Den muslimska begravningsceremonin

Vid en muslimsk begravning blir kroppen inte lagd i en kista utan den sänks direkt ner i graven. Familjemedlemmarna gräver sedan igen graven för hand. Detta har kommit att bli ett problem vid muslimska begravningar i Sverige då man i Sverige inte alltif godkänner att man jordsätter ett lik utan en kista. Kompromisser har gjorts i den svenska lagen då man numera får göra hål i kistan och familjemedlemmarna får slänga ner varsin näve jord i graven.

Begravningsplatsen

Vid en muslimsk begravning mycket viktigt hur gravplatsen ser ut rent geografiskt. Den avlidne ska nämligen ligga med huvudet emot Mecka eftersom templet Kaba är beläget där. Kaba är den heligaste platsen inom hela islam.

Muslimer är väldigt noggranna med att familjer ska få sina gravar intill varandra. Man vill ha sina egna begravningsplatser och men det är svårt att genomföra i Sverige. Om en muslim ska begravas på en allmän kyrkogård så vill man inom den muslimska tron helst undvika att någon ska ha varit begravd på samma plats innan dem. Graven får sedan inte beträdas. Därför brukar muslimer märka ut sina gravar tydligt.

En muslimsk gravplats ska vara enkel i sin utformning och vara en plats dit familjen och vänner kan komma för att minnas den avlidne. Muslimer pryder oftast inte sina gravar med en massa saker utan man planterar snarare en enkel blomma för att visa respekt för den avlidne.

Klädsel

Det finns inga speciella färger eller kläder som man bör ha på sig om man besöker en muslimsk begravning. Om ceremonin sker i moskén ska du ta av dig skorna och kvinnor bör ha något att täcka huvudet med. Det är inte alltid okej att kvinnorna närvarar.

Fotnot: Denna artikel sågs över och uppdaterades 2019-01-16

Behöver ni hjälp att anordna en muslimsk begravning?

Få hjälp av Hassan på Lavendla, fyll i formuläret nedan, maila honom på [email protected] eller ring 0771 22 21 21