dikter och verser

Vad kan man ha för dikter och verser vid begravning?

Dikter och verser är ett vackert sätt att hedra den bortgångne. De kan användas vid många tillfällen efter dödsfall och vid begravning.

Begravningsdikter och verser kan t ex användas i dödsannonsen, begravningsprogrammet, vid kondoleanser eller läsas upp under begravningsceremonin.

Om de ska läsas upp under ceremonin, så behöver man planera med prästen eller den borgerliga begravningsförrättaren när dikterna ska läsas upp. Det är möjligt att de kan läsa upp dikten, men det är också vanligt att någon anhörig gör det. Många gånger kan man låta ett barn i släkten läsa upp en dikt om han eller hon känner sig redo för uppgiften. Detta gör att barnet känner sig mer delaktig i själva ceremonin och inte står utanför den.

Det mest personliga är om man skriver en egen dikt, men det kan vara svårt. Därför är det många gånger lättare att leta upp någon dikt som beskriver vad man känner eller hedrar den avlidne. Dikter finns att hitta i böcker och andra tidskrifter. Begravningsbyrån och prästen kan även ha tips om olika dikter som är vanliga vid begravning.

Förslag på dikter och verser

Nedan följer några exempel på dikter och verser som är vanliga vid begravning:

 

”Hur känns det, när man får vingar, då man är död, säg, mor?
Först kröker ryggen på sig, den växer så bred och stor.
Sen blir den tyngre och tyngre. Det är som man bar ett berg.
Det rister och det brister i revben och kotor och märg.
Så rätar den upp sig med ett ryck och bär allt, allt.
Då vet man, att man är död nu och lever i ny gestalt.”

Karin Boye

 

”Det är vackrast när det skymmer
All den kärlek himlen rymmer ligger samlad i ett dunkelt
ljus över jorden, över markens hus
Allt är ömhet, allt är smekt avhänder
Herren själv utplånar fjärran stränder
Allt är nära, allt är långt ifrån
Allt är givet människan som lån”

Pär Lagerkvist

 

”Jag vet att bortom det jag dunkelt anar
finns nya ting, mer sällsamt underbara
än de jag höll förundrad i min hand
Jag vet och jag är rik som ingen
Jag håller i min hand de gåtfullt vissa tingen,
och deras bröder vänta mig i dolda land”

Pär Lagerkvist

 

”Oroas ej, räds ej i
uppbrottstimman.
En vänlig hand lugnt ordnar
båtens segel,
som för dig bort från kvällens
land till dagens.
Gå utan ängslan ner i
strandens tystnad,
den mjuka stigen genom
skymningsgräset.”

Pär Lagerkvist

 

”Vad rätt du tänkt, vad du
i kärlek vill,
vad skönt du drömt kan ej
av tiden härjas
det är en skörd som undan
honom bärgas
ty den hör evighetens rike till.”

Viktor Rydberg

 

”Det liv är icke längst
som längst varat
Den levat längst, som fyllde
livet bäst.
Den är ej rikast, vilken mest
har sparat
Nej, den är rikast som har
givit mest.”

Naima Jakobsson

 

”Jordens oro viker
för den frid som varar
Graven allt förliker
Himlen allt förklarar.”

Johan Olof Wallin

Nils Ferlin, Bo Setterlind och Stig Dagerman är andra svenska författare som har skrivit många vackra dikter som passar till begravning. Vi har valt att inte publicera dem p g a att deras verk är under 70 år gamla och skyddas av upphovsrätten. Deras dikter går att hitta i böcker och andra tidskrifter eller så kan man göra en internetsökning på deras namn och t ex ”begravningsdikter”.