judisk begravning

Hur fungerar en judisk begravning?

Den judiska begravningen skiljer sig en hel del ifrån den kristna men det finns även en del likheter. För en troende jude så är det mycket viktigt att gå igenom hela sorgeprocessen efter att någon har dött.

Den judiska begravningsceremonin är mycket mer omfattande än den kristna och hela processen pågår i ett år efter att en nära anhörig har dött. Anledningen till att processen är så omfattande är att det gör det lättare för de anhöriga att ta sig igenom sorgen då de gör allting tillsammans och på så sätt bearbetar det som hänt.

Proceduren utförs när ens mamma, pappa, son, dotter, syster, bror, man eller fru har avlidit. Pojkar under 13 år och flickor under 12 år deltar inte i proceduren och den gäller inte då ett barn under 30 dagar har dött.

Vid dödsfallet

När en nära anhörig har dött så gör man en reva i ett klädesplagg som man har på sig. Det kallas för kriah. Innan begravningen har ägt rum så blir de sörjande befriad ifrån alla andra religiösa riter eftersom man utav tradition ska vaka över den avlidne. Det kallas för onén.

Förberedelser av kroppen

Inför begravningen så utförs svepning utav liket. När detta inträffar så hämtar det judiska begravningssällskapet, Chevra Kadisha, kroppen och genomför en traditionell och rituell tvagning av den. Efter det så kläs kroppen helt i vitt. Om den döde är en man så får han en speciell bönesjal, som kallas för tallit, om axlarna. Kroppen läggs sedan i en kista helt i trä och inga metallpluggar används. Metall anses vara symbol för krig och i graven har man rätt till fred.

Den judiska begravningsceremonin

 

Begravningen ska hållas så snart som möjligt efter ett dödsfall men får dock inte hållas på sabbaten eller de andra helgdagarna.

 

Begravningen ska hållas så snart som möjligt efter ett dödsfall men får dock inte hållas på sabbaten eller de andra helgdagarna. Ceremonin hålls av en rabbi. På judiska begravningar brukar det inte förekomma några blommor men musikstycken brukar framföras. Gästerna är med när kistan sänks ner i graven och varje gäst går då fram och lägger ner tre skopor jord i graven.

Efter begravningen

Direkt efter begravningen så börjar den så kallade shiva, som pågår i en vecka. Under den veckan så visar de anhöriga sin djupaste sorg och de håller sig hemma och arbetar inte. Speglarna täcks över och alla måltider hålls på golvet. I hemmet hålls ett ljus tänt dygnet runt. Eventuella besökare till de sörjande svarar bara på tilltal och tilltalar inte de sörjande.

Under elva månader efter att någon har avlidit så läses en bön, som kallas kaddish, vid varje gudstjänst. Detta för att hedra den som har dött. Efter det så läser man den på varje årsdag av dödsfallet. Årsdagen kallas för jahrzeit och då tänds ett ljus i 24 timmar. För att kunna läsa kaddish så behöver tio stycken judiska män vara närvarande.

 

Fotnot: Denna artikel sågs över och uppdaterades 2019-01-16