begravningslagen

Begravningslagen i korthet

Begravningslagen är den lag som i Sverige gäller för hur man ska gå tillväga efter att någon har avlidit. Den innefattar bland annat skyldighet till anmälan om dödsfall, riktlinjer för krematorier samt riktlinjer för gravrätt. Det finns en lag som säger att man måste begravas i en kista men dock ingen lag som säger att man måste kremeras.

Begravningslagen är den lag som behandlar allt viktigt som rör begravningar i Sverige. Begravningslagen är mycket omfattande då det är väldigt viktigt att allt går rätt till efter ett dödsfall har skett och en begravning måste ordnas.

Det finns ingen lag som säger att man måste bli kremerad men om man blir det så gäller tydliga riktlinjer för krematorierna. I begravningslagen fastslås det att inte vem som helst får starta ett krematorium utan de måste finnas i anslutning till gravkapellen. Innan någon blir kremerad så måste någon ur den närmsta återstående familjen skriva på att detta önskas.

Enligt begravningslagen så måste alla dödsfall anmälas till skatteverket så att de blir bokförda. Detta på grund av att alla andra system sk akunna fungera och att allt haneras korrekt. Har den avline till exempel skulder så ska det kollas upp och kunna betalas utav någon annan.

I Sverige råder det lag på att alla människor måste gravsättas efter döden. Detta på grund av att det helt enkelt skulle råda allmänt kaos om döda människor befann sig överallt. I begravningslagen står att vid jordfästningen så måste kroppen ligga i en kista, även om den har blivit kremerad. Man får alltså inte bli begravd direkt ner i jorden. Men det finns inga krav på kremering i Sverige. Det finns däremot riktlinjer på vad man får lägga ned i kistan. Många anhöriga vill lägga ned personliga tillhörigheter till den avlidne i kistan och det går jättebra så länge det inte finns explosiva ämnen eller brandfarligt material med i föremålen. Det händer att människor vill begravas tillsammans med sina djur och det brukar gå bra om det rör sig om mindre djur eller om de är kremerade. Vissa kyrkoförvaltningar tycker dock att djur hör hemma på speciella gravplatser. Man får helt enkelt höra med sin egen förvaltning vad som gäller.

Gravrätt är den lag som berör gravplatserna i Sverige. Gravrättsinnehavaren för en gravplats har rätt att bestämma vilka som får gravsättas på platsen, hur kyrkogården ska se ut trädgårds och utsmyckningsmässigt samt överlåta den om det är nödvändigt. Innehavaren för gravplatsen håller ordning på lediga platser samt all annan bokföring med hjälp utav den så kallade gravboken. Gravrättsinnehavaren är även ansvarig för att gravplatsen hålls i gott skick. Om en gravrättsinnehavare avlider så är det dödsboet som utser en ny gravrättsinnehavare. De har sex månader på sig efter att dödsfallet inträffat.