änglabarn

Begraver man ett dödfött barn eller foster?

Det är frivilligt att ordna en begravning för ett dödfött barn eller foster och det kan göras genom kremering eller kistbegravning. Begravningen utformas enligt föräldrarnas önskemål tillsammans med präst eller annan förrättare.

Om inte föräldrarna har några speciella önskemål vad som ska göras med fostret, så tas det hand om enligt överenskommelse mellan sjukvårds- och begravningshuvudmannen. Normalt kremeras fostret och sedan sprids askan i en minneslund.

Föräldrarna kan dock ha egna önskemål om vad man vill göra och det ska respekteras av myndigheterna. Det kan vara en viktig del av sorgarbetet att få ta avsked av fostret på sitt sätt. Man kan ha en jordbegravning eller någon annan ceremoni. Detta gäller både för dödfödda barn och foster, oavsett ålder.

Dödfödda barn brukar benämnas änglabarn. Man kan även kalla barn som dör tidigt efter födseln för änglabarn.

Svenska kyrkan kan även hålla begravningsceremonier för dödfödda barn eller foster. Man tillåter även ceremonier för foster, då man ser dem som människor och inte organ, oavsett ålder. I biskopsbrevet från 2006 kan man läsa följande:

”Akt för aborterade foster
Frågan om aborterade fosters begravning hör till själavården och måste därför omges med stor frihet. Att ta avsked av aborterade foster är en pastoral akt och bör inte vara en offentlig gudstjänst. Hur man än väljer att gestalta en sådan begravningsakt är det omsorgen om föräldrarna som skall vara vägledande. Detta är en ytterst känslig situation och alla riter måste stämma överens med föräldrarnas uttryckliga önskemål. Det är viktigt att själavårdande möta och hantera en eventuell skuldproblematik. Prästen skall vara medveten om sin egen inställning till abort och ha bearbetat sina frågor och känslor.”

Kostnader och Försäkringar

När ett barn dör är det föräldrarna som står för de kostnader som normalt belastar dödsboet. Kommunen kan hjälpa till om föräldrarna saknar tillgångar för att bekosta en anständig begravning.

Det kan finnas speciella barnförsäkringar där man har rätt att få ersättning vid missfall eller tidig spädbarnsdöd. Det kan röra sig om särskilda graviditetsförsäkringar eller barngruppslivförsäkringar som ingår i fackavgiften. Barngruppslivförsäkringar gäller normalt för barn som dör efter 22 havandeskapsveckan och ersättningsbeloppet är 25 000 kr.

 

Fotnot: Denna artikel sågs över och uppdaterades 2019-01-16