kyrkoavgift

Vad är Kyrkoavgift & Begravningsavgift?

Kyrkoavgift och begravningsavgift är två helt skilda saker. Trots detta så blandas de ihop ibland. Kyrkoavgiften betalas utav Svenska kyrkans medlemmar men begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige.

Begravningsavgift

Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och betalar inkomstskatt. Begravningsavgiften ska täcka kostnader för den löpande begravningsverksamheten och skatteinbetalningarna är inte kopplade till den enskildes begravning.
Det är Svenska kyrkans som är huvudman och ansvarar för begravningsverksamheten i alla kommuner utom Stockholm och Tranås där istället kommunen är huvudmän. Huvudmannen bestämmer hur hög avgiften ska vara i respektive kommun och under 2016 är begravningsavgiften i genomsnitt 0,24 procent.

Begravningsavgiften täcker följande:

  • Kremering
  • Lokal för förvaring och visning av den avlidne
  • Transport inför gravsättning
  • Gravsättning
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • Gravplats på allmän begravningsplats under 25 år

Läs mer om begravningsavgiften hos Skatteverket!

Kyrkoavgift

Kyrkoavgiften är den avgift som du betalar om du är medlem i Svenska kyrkan. Innan år 2000 så var kyrkoavgiften en obligatorisk skatt. Den största delen av kyrkoavgiften går till verksamheten för den lokala församlingen. Det innebär att pengarna går till verksamhet för barn och ungdomar, lokaler, präster, kyrkomusik med mera.

Svenska kyrkans medlemmar väljer medlemmar till kyrkofullmäktige i kyrkovalet. Kyrkofullmäktige i varje kommun bestämmer sedan hur hög kyrkoavgiften ska vara. Kyrkoavgiften jämnas ut en del mellan kommunerna för att de ska vara mer likställda. Det brukar dock vara högre avgift på landsbygden då det är mer glesbefolkat och svårare att få ihop pengar. Riksgenomsnittet under 2016 är 1,01 % av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.

Läs mer om kyrkoavgiften hos Svenska kyrkan!

Medlem eller ej?

Om man vill vara medlem i Svenska kyrkan bestämmer man helt själv. Det är idag 2016 6,2 miljoner som är medlemmar. Det är inte bara aktivt troende som är medlemmar utan även de som tycker om kyrkliga traditioner och de som bara inte har tänkt på att gå ur.

Om du går ur Svenska kyrkan har du inte har rätt till begravning enligt Svenska kyrkans ordning, utan måste begravas borgerligt. I särskilda fall kan dock kyrkoherden i den aktuella församlingen, efter samtal med anhöriga, besluta att en person ändå ska få en begravning i Svenska kyrkan. I sådana fall tillkommer en avgift som täcker kostnaden för musiker och präst. Denna avgift varierar mycket mellan olika församlingar.

Avgift till andra trossamfund

Även medlemmar av andra trossamfund och församlingar än Svenska kyrkan kan få sin avgift dragen via skattesedeln. Trossamfundet måste vara godkänt av regeringen. Avgiften tas ut som ett förhöjt skatteavdrag i samband med löneutbetalning och skatteverket sköter sedan utbetalningen till trossamfundet. För att börja betala avgift samtycker du skriftligt till trossamfundet som sedan årligen skickar en lista med personnummer till skattemyndigheten. Avgiften brukar vara runt 1%.