gravsättning

Vad finns för olika begravningsalternativ?

Man kan välja en gravsättning av kista eller kremering. Efter kremeringen kan sedan urnan med aska t ex gravsättas i en grav, minneslund eller askgravplats. Man kan även välja att sprida askan på en annan plats än begravningsplatsen.

Om den avlidne inte har meddelat hur han eller hon vill bli begravd, så är det de närmast anhöriga som måste ta ett beslut om hur man ska göra. Nedan följer information om de vanligaste alternativen.

Gravsättning av kista (jordbegravning)

En gravsättning av en kista kan ske i en jordgrav med plats för en eller flera kistor. Ibland använder man en grav som redan används, t ex en familjegrav eller en grav med tidigare avliden maka eller make.

Ett annat gravalternativ som inte är speciellt vanligt i Sverige är att den avlidne begravs i en gravkammare. Det finns gravkammare för en eller flera kistor som ofta delas av en familj. En gravkammare är ett luftrum som ofta är beläget under jord. I kammaren, som kan vara en betonglåda med lock, ställs kistorna in alltefter dödsfall i släkten inträffar.

Kremering

I Sverige är det vanligast att man väljer kremering och 2012 valde ca 78% kremering. I en internationell jämförelse är det en relativt hög siffra. De flesta europeiska länderna ligger betydligt lägre. Statistik för kremeringar i Sverige och Norden finns tillgänglig hos SKKF (Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund).

Vid en kremering läggs den avlidne i en kista och förs sedan in i en kremeringsugn. Kroppen förbränns då till aska. Ifrån askan tas sedan eventuella metallföremål som varit inopererade i kroppen. Sedan mals askan ner till ett fint stoft. Stoftet läggs sedan i en urna. Urnan med aska kan förvaras upp till ett år i väntan på gravsättning eller spridning av askan.

Efter kremeringen finns det flera olika alternativ vad man kan göra med urnan och askan:

 • Gravsättning av urna
  Gravsättning av urna innebär att man placerar urnan med aska i en urngrav eller en vanlig kistgrav. Begravningsentreprenören eller personal från kyrkogårdsförvaltningen brukar vara med vid sänkningen av urnan.
 • Minneslund
  Minneslunden är en gemensam gravplats där man inte markerar den enskilda graven. Det är ett vanligt alternativ där de avlidnas aska gravsätts eller sprids utan närvaro av de anhöriga.
 • Askgravplats
  Askgravplatsen är ett alternativ till minneslunden, men den är inte anonym. Den enskilda graven kan markeras med en namnplatta eller liknande.
 • Askgravlund
  En askgravlund är ett gemensamt område där askor grävs ner utan att bestämda gravplatser markeras. De gravsattas namn anges sedan på en plats som inte är i direkt anslutning till den enskilda askan.
 • Urnkammare
  En urnkammare är ett luftrum för en eller flera askurnor som ofta är beläget under jord. I urnkammaren, som kan vara en betonglåda med lock, ställs urnorna in alltefter som dödsfall i släkten inträffar.
 • Spridning av aska utanför begravningsplats
  Man kan sprida askan på en plats som hade stor betydelse för den avlidne. Det vanligaste är att man vill sprida askan över vatten. Om man vill sprida askan utanför begravningsplatsen måste man först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avgör från fall till fall, men platsen bör inte vara alltför nära bebyggelse eller där människor ofta vistas.

Har du koll på din privatjuridik?

Vill du dela allt med sambon, eller bara bohaget? Står sommarstugan som enskild egendom eller giftorättsgods? Gör Lavendlas kostnadsfria snabbtest på 2 min och se vad just du behöver.

Ta kontroll över din juridiska situation redan idag!