buddhistisk begravning

Hur fungerar en buddhistisk begravning?

De heliga skrifterna står i centrum för den buddhistiska begravningen. Buddhisterna ser döden som ett nytt kapitel och vill därför inleda det så bra som möjligt.

En buddhistisk begravning ser mycket annorlunda jämfört med de kristna begravningarna.

Vid dödsfallet

En buddhist som är döende har i största möjliga mån möjlighet att själv välja vart han eller hon vill dö. Döden ska inträffa i ett enskilt rum och där ska det finnas ett bord med en vit duk, en avbildning utav Buddha, samt blommor, ljus och rökelser. Bordet får ej användas för ändamål som inte är kopplade till buddhismen.

En munk eller en nunna ska utföra en ritual samt läsa ur en buddhistisk skrift. Denna process är viktig inom buddhismen då döden bara är slutet på ett kapitel för dem. Således ska det nya kapitlet börja så bra som möjligt.

Efter dödsfallet

Efter att personen i fråga har dött så får inte kroppen vidröras på ett tag. Direkt efter dödstillfället så ska en buddhistisk andakt hållas av en munk eller nunna alternativt någon som står den avlidne nära.

Speciella regler för svepningen samt speciella kläder gäller innan begravningen inom buddhismen. Kistan är dock inte annorlunda än vid kristna begravningar. Inom buddhismen är det vanligaste att kroppen blir kremerad.

Begravningsceremonin

Själva begravningsceremonin sker i en lokal helt utan kristna anknytningar. Ett altare med blommor, ljus, rökelser och buddhistiska symboler står längst fram vid kistan. Deltagarna vid begravningen läser buddhistiska skrifter och lyssnar på buddhistisk musik. Ingen musik framförs live på buddhistiska begravningsceremonier. Det kan finnas en begravningsförrättare men det behöver inte vara nödvändigt.

Vid mer formella buddhistiska begravningar så kan en munk eller annan religiös förebild närvara och hålla i den buddhistiska ceremonin. Vid mer lediga begravningsceremonier så pratar deltagarna med varandra under hela ceremonin och de genomför hela processen tillsammans.

Vid kremeringen så sjunger en samling av munkar heliga buddhistiska sånger. Hela familjen och alla vänner år sedan deltagande vid gravsättningen utav den avlidne.

Efter begravningen så håller buddhisterna en minnesstund då de fortsätter att läsa heliga skrifter. De sitter på filtar på golvet i ett rum med brinnande ljus och äter en enkel måltid. Inom buddhismen anser man att meningen med minnesstunden är att man verkligen ska tänka på den avlidne och de vill därför hålla den så enkel som möjligt.

Obduktion och Organdonation

Buddhister donerar inte organ och obduktion bör i största möjliga mån undvikas. Vid mord eller liknande händelser är det tillåtet att obducera en buddhist. Balsamering bör också undvikas om det inte är högst nödvändigt.

 

Fotnot: Denna artikel sågs över och uppdaterades 2019-01-16