Dödsorsaker i Sverige – en överblick

Döden är (tyvärr) något vi alla förr eller senare måste konfrontera. Både som anhöriga och själva. Av 90 000 dödsfall som sker i Sverige orsakas de flesta av olika typer av folksjukdomar. Det mest påfallande är att männens dödstal är något högre än kvinnornas. År 2018 dog 45 500 män och 46.800 kvinnor. En annan anmärkningsvärd siffra är att psykisk ohälsa skördar över 100 liv per 100 000 invånare i Sverige varje år.

Här är de 5 vanligaste dödsorsakerna:

  1. Cirkulationsorganens sjukdomar (hjärt och kärl)
  2. Tumörer
  3. Andningsorganens sjukdomar
  4. Psykiska sjukdomar
  5. Sjukdomar i nervsystem

Källa: Socialstyrelsen

Skillnader mellan män och kvinnor

Det finns några tydliga skillnader mellan män och kvinnor. När det kommer till medellivslängd är den 3 år högre för män än för kvinnor. Männens medellivslängd 2018 var 81 år medan den var 84 år för kvinnor. Under några decennier har det funnits en trend där detta gap har minskat. Den minskningen fortsätter.

Hjärt- och kärlsjukdomar vanligaste dödsorsaken i Sverige 2018

När det gäller vilka dödsorsaker som är de vanligaste sticker hjärt- och kärlsjukdomar ut. Ungefär en tredjedel av alla dödsfall i Sverige under 2018 orsakades av hjärtfel eller problem med kärlen. Stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt ingår i denna kategori. Personer med ett ohälsosamt leverne bestående av mycket rökning, dålig kosthållning och lite motion riskerar att drabbas av denna dödsorsak i betydligt högre utsträckning.

(Källa: kunskapsguiden.se)

Cancer är en utbredd folksjukdom

I kategorin tumörer är prostatacancer (hos män), bröstcancer (hos kvinnor), lungcancer, tjocktarmscancer och malignt melanom vanliga cancerformer. Dödligheten varierar mellan olika former av cancer, men eftersom tiotusentals män och kvinnor drabbas av dessa cancerformer kan denna sjukdom definitivt klassas som folksjukdom.

Psykiska sjukdomar och yttre dödsorsaker

En mycket mörk siffra är den höga dödligheten som orsakas på grund av psykiska sjukdomar. Självmord utgör en betydande del av denna siffra. År 2017 avled 1 182 personer i Sverige för att de tog sitt eget liv (källa: Folkhälsomyndigheten). Generellt kan sägas att depressioner och andra former av psykisk ohälsa har allvarliga effekter på dödligheten och inte minst påverkar den fysiska hälsan.