Entries by Begravningssidan

Vad är ett Arvskifte?

Ett arvskifte är en privat skriftlig handling över fördelningen av ett arv. Handlingen ska undertecknas av alla dödsbodelägare innan arvet betalas ut.