musik

Vad har man för musik på en begravning?

Musik och sång brukar vara ett viktigt inslag under en begravningsceremoni. Under en kyrklig ceremoni finns det olika fasta musikinslag, men även plats för musik man kan välja helt själv, i samråd med prästen.

Musikinslagen skiljer sig lite åt om det är en det är en borgerlig eller en kyrklig begravningsceremoni. Nedan beskrivs de olika alternativen.

Kyrklig begravningsceremoni

Omfattningen av musik och sånger kan variera, men det finns vissa delar som normalt ingår under ceremonin:

 • Inledningsmusik
 • Psalmer
 • Egen musik (valfritt)
 • Avslutningsmusik

Inledningsmusik

Inledningsmusik är ett musikstycke som spelas på kyrkans orgel och är det första som händer under begravningsceremonin. Prästen eller begravningsbyrån brukar kunna erbjuda ett flertal klassiska musikstycken som man kan välja bland. Vill man ha någon annan musik än den som erbjuds, kan man behöva skaffa noter och eventuellt ersätta organisten för repetitioner.

Psalmer

Under en begravningsceremoni brukar det ingå 3 st psalmer. De psalmer som ska sjungas väljs ut i samråd med prästen. Några av de vanligaste psalmerna för begravningar är:

 • 190 – Bred dina vida vingar
 • 231 – Oändlig nåd mig Herren gav
 • 248 – Tryggare kan ingen vara
 • 249 – Blott en dag
 • 256 – Var inte rädd
 • 271 – Närmare Gud till dig
 • 277 – Så tag nu mina händer
 • 285 – det finns djup i herrens godhet
 • 297 – Härlig är jorden
 • 300 – O, hur saligt att få vandra
 • 304 – Lär du mig skog att vissna glad
 • 309 – Nu vilar ett hjärta
 • 798 – Som liljan på sin äng

Egen musik

Förutom psalmer, inlednings- och avslutningsmusik kan man även välja ytterligare 1-2 stycken sång- eller musikinslag. Det kan t ex vara solo- eller körsång, instrumentalt eller inspelad musik. Ofta väljer man musik som på något sätt kan personifieras med den avlidnes önskemål eller musiksmak. Notera att uppspelning från Spotify inte längre kommer tillåtas i Svenska Kyrkans lokaler från och med mars 2019, på grund av musikrättigheter.

Få tips och lyssna på passande begravningsmusik här: Vad finns det för sånger till begravningen?

Avslutningsmusik

Avslutningsmusiken är ett musikstycke som spelas på kyrkans orgel och sker som en sista del innan anhöriga och övriga besökare lämnar ceremonin . Man brukar kunna välja mellan ett flertal klassiska musikstycken. Vill man ha någon annan musik än den som erbjuds, kan man precis som med inledningsmusiken, behöva skaffa noter och eventuellt ersätta organisten för repetitioner.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning utformas efter eget önskemål. Man väljer själv vilken musik man tycker passar och man kan även ha religiösa psalmer om man vill det. I de flesta kapellen som kommunen eller kyrkan erbjuder för borgerlig begravning finns det ljudanläggningar som man kan spela upp medhavd musik på, men dubbelkolla alltid detta.

 

Fotnot: Denna artikel sågs över och uppdaterades 2019-01-16