öppen kista

Ska man ha öppen eller stängd kista på begravningen?

Det är väldigt ovanligt att man har öppna kistor vid begravningar i Sverige idag. I flera andra länder är det vanligare och många anser att avskedet blir mer personligt om man får se personen som ligger i kistan.

Det vanligaste för svenska begravningar är att man har kistan stängd. De som vill ta avsked av kroppen gör det innan ceremonin. Det finns dock inga hinder för att ha kistan öppen och det är de närmast anhöriga som bestämmer hur de vill ha det.

Att med egna ögon se den avlidne, kan många gånger vara det bästa sättet att förstå att någon verkligen är död. Det kan vara ett värdefullt steg i sorgprocessen att med sina egna sinnen förstå att den anhöriga är avliden.

Visning/Personligt avsked

Istället för att ha öppen kista, kan man ta avsked innan begravningsceremonin. Detta kallas för visning eller personligt avsked och brukar ske i en lokal i anslutning till kyrkan.

Det personliga avskedet bör ske så snart som möjligt, då den avlidnes utseende ändras med tiden. Se till att boka en tid så det kan ske i lugn och ro. I samband med avskedet kan man lägga ner minnessaker eller brev i kistan om man vill.

Förberedelser inför öppen kista

Eftersom öppen kista är så pass ovanligt vid begravningar i Sverige så bör du informera samtliga som ska delta vid begravningen om det i förväg.

Om du ska på en begravning med öppen kista och aldrig har sett en död människa förut samt känner obehag inför det så bör du fundera på hur du ska göra. Du kan försöka att vänja dig vid tanken ett tag innan och känna efter senare hur det känns. Men om du verkligen känner att du inte kan så är det svårt att tvinga sig själv. I så fall så kan du sätta dig lite längre bak och välja att inte gå fram till kistan för att ta farväl. De som har anordnat begravningen kommer säkert att förstå då man reagerar olika på döden. Vissa uppfattar den avlidne som samma person förutom att själen har lämnat kroppen medan andra tycker att det är ytterst obehagligt. Det ska man respektera.

Om man har bestämt sig för att se den avlidne i kistan så ska man försöka låta bli att skapa sig en bild av det i förväg. Du får tänka på att människor kan förändras mycket efter döden och att din anhörige kanske inte alls kommer att vara sig lik när du ser honom eller henne ligga där i kistan.

Många tror att barn inte klarar av att se en död person men i många fall kan det förenkla för dem. Det blir lättare för ett barn att riktigt förstå att det ligger en människa i kistan när det går att se det. Så det är inga hinder att ta med barn på begravningen om kistan är öppen. Se bara till att berätta om det i förväg så att barnet eller barnen vet om det.