gravplats

Hur väljer man gravplats?

När man ska välja gravplats så gäller det att tänka efter noga för att hitta ett alternativ som verkligen passar då gravplatsen är permanent. Det är upp till de anhöriga att komma överens om vad som passar bäst om det inte finns en gravplats reserverad.

Alla svenska medborgare har rätt till en gravplats som är gratis i 25 år. Det spelar ingen roll om man är med i Svenska kyrkan eller ej. Man får hjälp att välja gravplats genom kyrkogårdsförvaltningen eller begravningsbyrån. Den avlidnes önskningar ska i största mån följas.

Val av begravningsplats

Man har rätt att begravas på den ort man är folkbokförd när man dör. Det kan finnas både allmänna begravningsplatser som förvaltas av kyrkogårdsförvaltningen och Svenska kyrkans egna begravningsplatser. För att få begravas på Svenska kyrkans begravningsplats kan det ibland krävas att man har tillhört den aktuella församlingen under några år.

Om man vill bli begravd på någon annan ort, behöver man kontakta den församling som ansvarar för begravningsplatsen. I de flesta fall går det bra om det finns plats, men ibland kan särskilda villkor finnas. Det är dödsboet som står för transportkostnaden av kistan eller urnan om man väljer en gravplats på annan ort.

Planera i förväg

Om man vet med sig i förväg att man kommer att dö inom en snar framtid på grund utav sjukdom eller ålderdom så kan det vara bra att utse en gravplats i förväg. Det är inte säkert att det alltid är möjligt, men det är en god idé att försöka då det förenklar en hel del för de efterlevande.

Gravplatser intill varandra

Det vanligaste är att när ens make eller maka dör så reserverar man en plats bredvid denne att vila på. Det händer även att hela familjer vilar bredvid varandra eller i en familjegrav. Man kan både ha separata gravstenar bredvid varandra eller ha samma gravsten. Man har dock alltid separata kistor.

Många tycker att det verkar deprimerande att i förväg rista in sitt eget namn och födelsedatum i förväg och vänta med att rista in dödsdagen till efter att det har skett. Men för de flesta så innebär det en enorm trygghet att vara säker på att få vila bredvid sin älskade efter döden.

Hitta och komma överens om gravplats

Om den avlidne inte har gett några önskemål så kan de anhöriga boka tid för visning av lediga gravplatser på den valda kyrkogården. Det kan vara svårt att komma överens med alla anhöriga om var gravplatsen ska vara.

Om det är en urna som ska begravas och man är osäker, kan man skjuta på beslutet och vänta med gravsättningen tills man vet hur man vill göra. Kyrkogårdsförvaltningen kan förvara urnan med aska i upp till ett år helt gratis. Om det inte finns någon plats alls som passar, kan det vara en bra idé att välja en annan kyrkogård.


Har du koll på din privatjuridik?

Vill du dela allt med sambon, eller bara bohaget? Står sommarstugan som enskild egendom eller giftorättsgods? Gör Lavendlas kostnadsfria snabbtest på 2 min och se vad just du behöver.

Ta kontroll över din juridiska situation redan idag!