Efter Begravningen

Efter begravningen

Information och tips om vilka uppgifter som kan behöva utföras efter begravningen.

försäkringar

Betalas försäkringar ut automatiskt vid dödsfall?

Utbetalningar från försäkringsbolag fungerar inte med automatik vid dödsfall. Det finns åtskilliga miljoner varje år i försäkringar som aldrig betalas ut!
16 april, 2015/by Begravningssidan
Dödsannons

Förskott på arv – detta gäller

På ålderns höst är det många som vill kunna se sina barn…
5 februari, 2023/by Begravningssidan
arvsrätt

Grunder i Arvsrätt – Vem ärver Vem?

Arvsrätten gör att vissa familjemedlemmar har rätt till sin beskärda del. Testamentet kan dock ta bort en del men inte allt ifrån vissa delar av familjen.
30 april, 2023/by Begravningssidan
sorg

Hur hanterar man sorg?

Det är viktigt att gå igenom sorgen utan att stänga av sina känslor. Det tar olika lång tid att bearbeta sorg och man gör det på helt skilda sätt.
16 april, 2015/by Begravningssidan
arvsrätt

Hur lång tid tar det innan arvet betalas ut?

Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det längre tid.
26 april, 2015/by Begravningssidan
gravskötsel

Hur sköter man om gravplatsen?

Du kan bestämma om du vill sköta din anhöriges gravplats själv eller om du vill att kyrkogårdsförvaltningen ska ta hand om gravskötsel.
16 april, 2015/by Begravningssidan
Dödsannons

Hur skriver man en dödsannons?

När någon har avlidit så brukar de efterlevande sätta in en dödsannons i tidningen för att berätta för omgivningen om vad som har hänt.
16 april, 2015/by Begravningssidan
tackkort

Hur skriver man tackkort efter begravning?

Det känns ofta väldigt tungt att skicka tackkort efter en begravning. Men det är viktigt att tacka för kondoleansen, blommor, minnesgåvor och deltagande.
16 april, 2015/by Begravningssidan
avlidnes hem

Hur tar man hand om den avlidnes hem vid dödsfall?

När en ensam anhörig har avlidit, måste man se till dennes hem så snart som möjligt. Efter bouppteckningen kan man fundera på mer permanenta lösningar.
16 april, 2015/by Begravningssidan
arvstvist

Hur undviker man en arvstvist?

Det bästa sätter att förebygga arvstvister är att skriva ett tydligt testamente och förvara det på rätt sätt.
16 april, 2015/by Begravningssidan
gravplats

Hur väljer man gravplats?

När man ska välja gravplats så gäller det att tänka efter noga för att hitta ett alternativ som verkligen passar då gravplatsen är permanent.
16 april, 2015/by Begravningssidan
testamente

Överklaga testamente

Ibland händer det att testamenten är felaktigt utformade eller…
5 maj, 2023/by Begravningssidan
bouppteckning

Vad är en Bouppteckning?

En bouppteckning är en skriftlig handling som redovisar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder samt vilka som är dödsbodelägare och arvingar.
16 april, 2015/by Begravningssidan
dödsannons

Vad är en dödsannons?

En dödsannons är den annons man skickar in till tidningen för att tala om att någon närstående har avlidit. Den skickas vanligtvis till lokala tidningen.
16 april, 2015/by Begravningssidan
minnesstund

Vad är en Minnesstund?

En viktig del av begravningen är minnesstunden som hålls efter själva ceremonin. Det är då den avlidnes anhöriga får chansen att minnas den som gått bort.
16 april, 2015/by Begravningssidan
arvskifte

Vad är ett Arvskifte?

Ett arvskifte är en privat skriftlig handling över fördelningen av ett arv. Handlingen ska undertecknas av alla dödsbodelägare innan arvet betalas ut.
25 april, 2015/by Begravningssidan
dödsbo

Vad är ett Dödsbo?

Dödsbo är namnet på kvarlåtenskapen efter en avliden person och är en juridisk person. Där ingår den avlidnes tillgångar och skulder.
16 april, 2015/by Begravningssidan
arvsfonden

Vad händer med arvet om man saknar arvingar?

Varje år avlider 1 800 personer som saknar arvingar. 1 200 av dessa har skrivit ett testamente, men de resterande 600 dödsbona saknar förmånstagare.
16 april, 2015/by Begravningssidan
gravsten

Vad ska man tänka på när man väljer gravsten?

När du väljer gravsten så finns det mycket att fundera på. Det t ex finns många olika material, former och gravyr att välja bland.
16 april, 2015/by Begravningssidan
gravplats

Vem ansvarar för gravplatsen?

När de anhöriga till en avliden har valt gravplats, skall de tillsammans utse en eller flera gravrättsinnehavare som ska ansvara för gravplatsen.
16 april, 2015/by Begravningssidan