donationskort

Vad är Donationskort och Donationsregistret?

De allra flesta människor i Sverige har förutsättningar att bli donatorer. Antalet donatorer i Sverige räcker dock inte för att fylla behovet av organ till alla de patienter som väntar på en transplantation.​

Om du har tagit ett beslut angående organdonation efter din död, kan du informera sjukhuspersonalen genom att vara anmäld till donationsregistret eller ha ett donationskort på dig.

Ditt beslut kan rädda liv! Antalet donatorer i Sverige räcker inte för att fylla behovet av organ till alla de patienter som väntar på en transplantation.

Donationskort

Ett donationskort kan du ha i plånboken eller handväskan för att sjukhuspersonalen snabbare får reda på att du är en donator. Du kan skapa och skriva ut ditt eget donationskort genom att gå in på Socialstyrelsens webbplats. Det finns färdiga kort där du fyller i din personliga uppgifter eller du kan skapa ett eget kort. Du kan även hämta ett donationskort på Apotek och vårdcentraler. Meddela även dina anhöriga att du har ett donationskort.

Donationsregistret

Till donationsregistret kan du anmäla din inställning till att donera dina organ och vävnader för transplantation efter döden. På Socialstyrelsens webbplats anmäler du dig till donationsregistret. Socialstyrelsen behandlar sedan din anmälan och sänder en bekräftelse hem till din folkbokföringsadress. Därefter har du tre veckor på dig att rätta eventuella felaktiga uppgifter. Efter dessa tre veckor finns dina uppgifter sökbara i donationsregistret, dock får man bara söka uppgifter om personen har avlidit.

Om du använder dig av din e-legitimation hamnar din anmälan direkt i donationsregistret. Ingen bekräftelse kommer att sändas hem till dig. Du kan också kontrollera dina uppgifter när du använder din e-legitimation.

Anmäl dig hos Socialstyrelsen eller läs mer om organ- och vävnadsdonation på Livsviktigt.se.