placering

Var ska man sitta under begravningsceremonin?

Olika regler gäller för olika kyrkor och kapell. Det vanligaste är dock att de närmast anhöriga sitter på höger sida och de bekanta på den vänstra. Man kan alltid fråga prästen om man är osäker. Gemensamt för samtliga begravningar är att den närmaste familjen sitter längst fram.

Det finns en del traditioner som bestämmer vilka som ska sitta var under en begravning, men det kan skilja mellan olika kyrkor och allt är inte skrivet i sten. Prästen brukar tillsammans med de närmast anhöriga bestämma hur gästerna ska sitta beroende på hur många som förväntas komma på begravningen.

Höger eller vänster sida

De närmaste släktingarna och vännerna sitter vanligtvis på den högra sidan, sett från när man kommer in i kyrkan och de mer avlägset bekanta sitter på den vänstra sidan. Om begravningen enbart är till för de närmaste så sitter alla på den högra sidan. Sidorna varierar dock för olika kyrkor och kapell men det vanligaste är att de närmaste sitter till höger.

Närmast anhöriga

Den närmaste familjen sitter alltid på första raden och därefter följer släktleden med raderna. Vännerna sitter mest lämpligt på andra eller tredje raden och bakåt. Om en person var nära vän med den avlidne så får dennes make eller maka sitta bredvid denne även om maken eller makan inte stod nära den avlidne.

Det är dock inte alltid traditionerna gäller då kunskapen om dem försvinner mer och mer och många anser att de inte längre är lika viktiga. Det man dock alltid kan se som tradition är att den närmaste familjen sitter längst fram oavsett om begravningen hålls i kyrkan eller i annan lokal.


Har du koll på din privatjuridik?

Vill du dela allt med sambon, eller bara bohaget? Står sommarstugan som enskild egendom eller giftorättsgods? Gör Lavendlas kostnadsfria snabbtest på 2 min och se vad just du behöver.

Ta kontroll över din juridiska situation redan idag!


Gäst på begravning

Ibland så står placeringen klar i kyrkan och då är det bara att följa anvisningarna. Om så inte är fallet så finns det en del riktlinjer för var man ska sitta. Om man inte är nära anhörig eller nära vän med den avlidne ska man sätta sig på motsatt sida från de närmast anhöriga. Man kan alltid fråga prästen, värden, vaktmästaren eller annan personal i kyrkan. De bör veta var man ska sitta i lokalen.

Borgerlig begravningsceremoni

Om begravningen är av borgerligt slag i en lokal eller på annan plats så finns det inga formella regler. Men även om ceremonin inte är kyrklig, så bör de närmast anhöriga vara längst fram och närmast kistan eller urnan. Man kan även bestämma placeringar i förväg för att förenkla för begravningsgästerna.