tal

Hur håller man tal på en begravning?

De flesta av oss blir oroliga bara av att höra ordet ”tal” nämnas. När det sedan blandas in personliga känslor så blir det ännu svårare. Det finns dock en del saker som gör det enklare att dela med sig utav sina minnen av den bortgångne.

Begravningstal kan hållas under begravningsceremonin eller den efterföljande minnesstunden. De som hålls under ceremonin brukar vara mer allmänna och kan utföras av anhöriga, men även av prästen eller den borgerliga begravningsförrättaren. Talen på minnesstunden är ofta lite mer personliga.

Om man vill hålla tal på en begravning ska man först prata med de anhöriga eller begravningsbyrån. De kan informera om när det finns tillfälle för att hålla tal och då behöver man inte fundera på när det är ett passande tillfälle.

Generella tips för begravningstal

Nedan följer några tips om vad man kan tänka på när man utformar ett begravningstal:

 • Använd citat
  Det kan vara smidigt att lägga fokus på ett citat och ha det som utgångspunkt för talet. Citatet kan nämnas både under inledningen och avslutningen. Ett citat kan även vara ett bra sätt att sätta ord på de känslor man vill förmedla.
 • Fokus på den avlidne
  Den avlidne ska vara i fokus. Undvik att säga ”jag”. Om man säger ”jag” för ofta kan det uppfattas som egocentrerat.
 • Tretal
  Tre är ofta lagom. Det kan t ex vara att man tar upp tre olika egenskaper hos den avlidne eller tre minnen man har från personen.
 • Positivt
  Ta inte upp några gamla oförrätter utan fokusera på det positiva i den avlidnes liv. Välj vackra och positiva ord i så stor utsträckning som möjligt.
 • Inte för långt eller kort
  Ett kort tal kan upplevas som en mindre kraftfull hyllning av den avlidne medan ett långt tal kan vara tröttsamt. En lagom längd på ett tal är ca 1-3 min. Om det är många talare bör man försöka hålla det lite kortare än om det är få talare.

Har du koll på din privatjuridik?

Vill du dela allt med sambon, eller bara bohaget? Står sommarstugan som enskild egendom eller giftorättsgods? Gör Lavendlas kostnadsfria snabbtest på 2 min och se vad just du behöver.

Ta kontroll över din juridiska situation redan idag!


Begravningstal – Steg för Steg

Nedan följer en kortare guide om hur man skapar ett begravningstal:

 1. Förberedelser
  De flesta människor känner ett visst obehag och nervositet för att tala inför andra. Det blir extra påfrestande vid en begravning då personliga känslor och sorg gör sig påminda. Trots detta så vill man självklart att känslorna och minnena ska komma fram på bästa möjliga sätt. För att åstadkomma detta så finns det en rad olika saker som man kan tänka på innan och under framförandet. Man bör börja tänka efter vad man vill framföra med sitt tal. Kanske vill man berätta för gästerna om sin relation och sina minnen med den avlidne eller kanske vill man hålla ett kristet tal om livet efter döden. Ingenting är rätt eller fel.
 2. Skriv ner
  När man vet vad man vill förmedla, kan man börja skriva ner allt som kommer upp i huvudet på ett papper. Det blir antagligen alldeles för långt, men man kan stryka delar och ändra saker i efterhand.
 3. Spela in och lyssna
  Man bör spela in och lyssna på talet när man börjar bli nöjd med innehållet. På så sätt är det lättare att höra vad som bör strykas samt om man bör prata långsammare eller snabbare. Om man saknar ljudanläggning med inspelningsmöjligheter, kan man ofta använda en modern mobil eller dator.
 4. Memorera
  Det bästa är självklart om man kan lära sig talet utantill. Det är dock inte lika viktigt vid begravning som vid andra tillfällen. De flesta har förståelse för om man tittar ner på en ”fusklapp” ibland, eftersom det kan vara väldigt känslomässigt att framföra ett begravningstal. Man kan skriva ner hela talet på en lapp, men det brukar vara bättre att använda korta stödord som extra trygghet inför framförandet. Det kan dock vara bra att memorera den första och sista meningen. Det ger en stabil start och en kraftfull avslutning. Avslutningen är det som åhörarna oftast kommer ihåg mest från talet.
 5. Utförande
  Försök hela tiden ta det lugnt under talet. Sträva efter att tala med hög volym och låg ton. Det ger ett mer lugnt framförande och så hörs det inte lika mycket på rösten om man är nervös. Om man tappar tråden gäller det att inte stressa, utan ta en kortare (konst)paus, titta ner på lappen och komma in i talet igen.Tänk även på kroppsspråket. Använd gärna armarna för att förstärka talet, men tänk på att inte göra några omedvetna rörelser som distraherar åhörarna. Undvik även att lägga armarna i kors eller ha händerna i fickorna, då det kan skicka negativa signaler.

Om man tycker att det är svårt att skriva tal, kan man även köpa färdiga tal online eller ta hjälp av en talskrivare.