Inlägg

placering

Var ska man sitta under begravningsceremonin?

Olika regler gäller för olika kyrkor och kapell. Det vanligaste är dock att de närmast anhöriga sitter på höger sida och de bekanta på den vänstra.