donera organ

Hur kan man donera organ eller vävnader efter sin död?

Ditt beslut att donera organ kan rädda liv. Genom transplantation kan sjuka organ (njure, lever, hjärta, lunga och bukspottkörtel) och vävnader (hud, hornhinna, hjärtklaff och benvävnad) ersättas av friska från en annan människa.

Vem kan donera organ?

De allra flesta människor i Sverige har förutsättningar att bli donatorer. Ålder, kända sjukdomar, levnadsvanor eller andra faktorer hindrar ingen att bli donator. Sjukvården gör en medicinsk prövning av alla som vill bli donator.

För att donera organ måste man avlida medan man vårdas med respirator på en intensivvårdsavdelning, så att organen hela tiden syresätts. Vävnader kan i princip alla donera, oavsett hur eller var man avlider.​

Hur blir man donator?

Om du har tagit ställning för eller emot donation, behöver du göra följande:

  • Anmäl dig till donationsregistret på Socialstyrelsen webbplats
    Anmäl dig till donationsregistret så är du säker på att ditt beslut kommer till sjukvårdens kännedom.
  • Fyll i ett donationskort
    Skapa och skriv ut ditt eget donationskort på Livsviktigt.se. Det finns också donationskort på Apotek och vårdcentraler. Förvara sedan kortet i plånboken eller handväskan.

Har du eller dina föräldrar anmält dig till Donationsregistret innan du fyllde 18 år, kommer du att få en påminnelse att du finns i registret när du blir myndig.

Kom också ihåg att informera dina närstående, så de vet om ditt beslut.

Om man inte har tagit ställning

Om man inte finns i donationsregistret, har något donationskort eller har tydliggjort sin vilja för sina närstående, blir det de närstående som får försöka uttolka den avlidnes inställning. Om den avlidnes vilja är okänd utgår Transplantationslagen ifrån att man är positiv till donation​.

 

Fotnot: Denna artikel sågs över och uppdaterades 2019-01-16