barn

Ska barn följa med på begravningen?

Det finns inga regler om barn ska vara med på begravningen eller ej, så det är helt upp till var och en att bestämma. Fråga barnet om han eller hon vill följa med. Förberedelser är viktiga och se till att berätta klart och tydligt vad som ska hända.

Barn under 5 år

Handlar det om ett spädbarn, är det nog bättre att anlita en barnvakt. Barn under fem år förstår inte att döden är för evigt och kan bli väldigt oroliga och ledsna om föräldrarna är ledsna. När de är under fem år kan de dessutom bli otåliga och får svårt att sitta still en längre stund. Givetvis påverkar barnets släktskap till den avlidne detta, och självklart är barn välkomna vid begravningen av sina allra närmsta anhöriga.

 

Ett tips är att ta med en ritbok eller liknande lugn sysselsättning för barnen.

 

Barn över 5 år

Gäller det barn över fem år, är det bra att prata med barnet en tid innan begravningen och fråga vad han eller hon vill. De är ofta bestämda med om de vill eller inte. Det kan ändå vara en bra idé att ta upp frågan igen efter en tid. Kanske har barnet tänkt om efter en tids funderande. Det är viktigt att, så långt det är möjligt se till att barnet inte ångrar sig sedan, när det är för sent.

Har barnet bestämt sig för att deltaga vid begravningen, är det viktigt att prata igenom vad som har hänt och vad som kommer att hända. Ett förslag är att i förväg besöka kyrkan, platsen för minnesstunden och gravplatsen, för att bekanta barnet med de olika platserna samt även gå igenom momenten i själva begravningsceremonin. Om möjligt kan man ge barnet en uppgift, som t ex ta hand om handbuketterna och dela ut dem till de närmast sörjande.

Se till att vara i god tid innan begravningen och visa barnet var kistan är, blommorna, var prästen/officianten kommer att stå, vem som kommer att spela och sjunga och var ni ska sitta.

Även här är ett tips är att ta med en ritbok eller liknande lugn sysselsättning för barnen.

Om det blir problem..

Trots alla förberedelser kan det inträffa att barnet inte klarar av begravningen. Det kan därför vara en idé att i förväg bestämma vem som kan hjälpa till om denna situation uppstår. Kanske det inte längre vill vara med eller bara vill komma bort ett tag. Ett äldre syskon eller någon annan släkting kan kanske ställa upp som i så fall. Normalt finns även begravningsbyråns representant på plats, som kan rycka in i värsta fall om ni så önskar.

Kontakta vänner, bekanta, begravningsbyrån etc. som har erfarenhet av att barn deltar på begravningar och be om hjälp och tips.

 

Fotnot: Denna artikel sågs över och uppdaterades 2019-01-16