dödsfall utomlands

Vad händer vid dödsfall utomlands?

Om det ofattbara inträffar, att den du reser med avlider utomlands, är det första du ska göra att kontakta den svenska ambassaden i landet du befinner dig.

På ambassaden får du hjälp med alla handlingar som är nödvändiga för att dödsfallet ska registreras i Sverige. Skatteverket ordnar sedan med intyg för gravsättning.

Utrikesdepartementets ansvar

Utrikesdepartementet hjälper till med identifieringen och informerar de anhöriga om vad som har hänt. De lämnar sedan instruktioner till utlandsmyndigheten för hur de ska ordna med hemskickning av kroppen samt intyg om dödsorsaken.

Reseförsäkring

Rent allmänt kan man säga att det är ytterst viktigt att teckna en heltäckande reseförsäkring när man reser utomlands – oberoende vilket land man reser till. Det är dyrt och svårt att arrangera hemtransport vid dödsfall utomlands utan reseförsäkring.

Vid utlandsresa är det viktigt att ha en täckande försäkring. Många svårigheter uppstår då någon dör utomlands.

Har du ingen försäkring, kan du försöka få hjälp av utrikesdepartementet med att få hem kroppen. Dessvärre är det inte säkert att det är möjligt men det är värt ett försök. Det finns inga möjligheter att själv åka över gränserna för att hämta hem kroppen. Det finns dock olika hjälporganisationer som är engagerade i sådana frågor som man kan vända sig till.

Kostnad för hemtransport

Om det saknas anhöriga eller att familjen inte har råd att betala kostnaderna för hemtransport, ordnar ambassaden en enkel och värdig, lokal begravning. En hemtransport i kista kan kosta upp till 100.000,- och en hemtransport i urna ungefär lika mycket som en flygbiljett.

Hur smidigt allting går att lösa beror mycket på vilket land man befinner sig i, hur deras rättssystem ser ut samt hur bra utlandsmyndighet landet har.

Brottsmisstanke

Vid misstanke om brott är det utlandsmyndigheten som ordnar med tillstånd för polisutredning och obduktion av kroppen. Anhöriga till den avlidne får ibland möjlighet att ge sitt samtycke men inte alltid. Utlandsmyndigheten omhändertar den avlidnes pass och alla andra tillhörigheter under polisutredningen. Därefter är det utrikesdepartementets ansvar att se till att de anhöriga hemma i Sverige får ta del av polisrapporter, obduktionsrapporter och sjukjournaler.

Rättegång

Om en rättegång sker i landet där personen har avlidit så kan utrikesdepartementet hänvisa till seriösa advokater, men de anhöriga får själva stå för kostnaderna. Utrikesdepartementet följer hela polisutredningen och rättegången men de kan inte påverka landets rättssystem. Var överens om kostnaden i förväg om du anlitar en advokat.

Läs mer om hemtransport vid dödsfall utomlands

Få offert för hemtransport av Lavendla International

4 + 0 = ?