vita arkivet livsarkivet

Vad är Vita Arkivet, Lavendla-arkivet och Livsarkivet?

Allt för många lämnar efter sig ett tungt arv av obesvarade frågor. Hur vill den avlidne bli begraven? Finns det något testamente, försäkringar som faller ut i samband med dödsfallet, lagfarter, samboavtal, äktenskapsförord etc?

Nu kan man enkelt och kostnadsfritt fylla i Vita Arkivet (Fonus) Lavendla-arkivet (Lavendla) eller Livsarkivet (SBF Sveriges Begravningsbyråers Förbund).

Dessa arkiv berättar hur du vill ha din begravning utformad (val av kista, musik, dekorationer etc) och var dina juridiska handlingar finns förvarade (testamente, försäkringar etc). Du kan när som helst ändra och komplettera dina önskemål.

Glöm inte att informera dina anhöriga om att du har fyllt i önskemål!

Dokumenten förvaras av Fonus/Lavendla/SBF och efter din död får dina närstående tillgång till dina önskemål. Se ändå till att informera dina anhöriga om att du har fyllt i önskemål. Dödsboet informeras normalt om att det finns dokument, men det finns undantag då detta inte sker (t ex om personen är folkbokförd utomlands eller om det går väldigt fort från dödsfall till begravning).

 

Fotnot: Denna artikel sågs över och uppdaterades 2019-01-16