testamente

Hur förvarar man ett testamente?

Ett testamente är en värdefull handling, som säger hur du vill att arvet efter dig ska fördelas. Det är viktigt med en oberoende och trygg förvaring av sitt testamente.

Att förvara sitt testamente i ett bankfack eller i hemmet är inte en bra lösning. Risken finns att det aldrig hittas, glöms bort eller att ”fel” person hittar det. Och om originalet är borta har eventuella kopior inget värde. Man bör därför överväga att förvara det hos någon oberoende part som ser till att det lämnas till testamentsexekutorn eller dödsboet efter dödsfallet.

Många testamenten försvinner spårlöst, så se till att det förvaras på ett säkert sätt!

Det finns ingen statlig myndighet som förvarar testamenten, så det vanligaste är att man låter en advokatfirma förvara det. Om familjen har en jurist man brukar använda sig av är det lämpligt att denna även förvarar testamentet. Man bör dock informera de närmast anhöriga om att det finns ett testamente hos familjens jurist, så det inte glöms bort.


Har du koll på din privatjuridik?

Vill du dela allt med sambon, eller bara bohaget? Står sommarstugan som enskild egendom eller giftorättsgods? Gör Lavendlas kostnadsfria snabbtest på 2 min och se vad just du behöver.

Ta kontroll över din juridiska situation redan idag!


Förvaringstjänster

Det finns även juristbyråer inom familjejuridik som specialiserar sig på att erbjuda förvaring av testamenten. De samkör sina register regelbundet mot dödsfallsregistret och garanterar att testamentet kommer till testamentsexekutorn eller dödsboet inom trettio dagar efter dödsdagen. Detta gäller normalt endast personer folkbokförda i Sverige, men det finns även tjänster om man är folkbokförd utomlands. I testamentet kan du också skriva vem du vill ska vara vara testamentsexekutor.

Kostnad
För denna tjänst brukar man betala en engångssumma på ca 1.500 kronor för förvaring av testamentet till dödsdagen. Ett annat alternativ kan vara att betala en årsavgift på ca 250 kronor. Om man vill ändra testamentet, kan man behöva betala en mindre administrationsavgift.

Begravningsbyråerna samarbetar med familjejurister, som hjälper dig med dina juridiska frågor.