Inlägg om lag och rätt

begravningslagen

Begravningslagen i korthet

Begravningslagen är den lag som i Sverige gäller för begravningsbranschen. Den innefattar t ex anmälan om dödsfall, riktlinjer för krematorier och gravrätt.